Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

TEMATYKA

NAUCZYCIEL

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Eksperymentuj ze

Świetlikiem.

 

I

Zajęcia rozwijające - przygotowanie uczniów do kolejnej edycji konkursu Świetlika.

 

Agnieszka

Brzezińska

 

Eksperymentuj! Ucz się! Doświadczaj!

 

II

 

Zajęcia wspomagające rozwój osobowości, aktywności i twórczości uczniów.

Magdalena

Miernik

 

Czarne Stopki w   działaniu.

 

I-III

 

Aktywność społeczna dziecka w Gromadzie Zuchowej.

Magdalena

Miernik

 

Spotkania ze sztuką.

 

I-III

Zajęcia plastyczne z historią sztuki, rozwijanie zdolności manualnych.

 

Monika Wojteczek

 

Zajęcia sportowe.

 

I-VI

 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Krzysztof Piątek

 

Programowanie.

 

I i IV

 

Zajęcia z programowania komputerowego.

Agnieszka

Brzezińska,

Jacek Działak

 

Magia języka ojczystego.

 

VI

Zajęcia przygotowujące do konkursu humanistycznego.

 

Agnieszka Witczak

 

A to historia.

V- VI

Zajęcia przygotowujące do konkursu humanistycznego.

 

Małgorzata Miernik - Kłys

Sztuka obok mnie.

VI

Zajęcia przygotowujące do konkursu humanistycznego.

 

Monika Wojteczek

Go Beyond!

 

V-VI

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo - przygotowanie do konkursów z języka obcego.

 

Małgorzata

Miernik-Kłys

 

Matematyczna magia VI.

 

VI

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie - przygotowanie do konkursów matematycznych.

 

Magdalena

Borowiec

 

Magia przyrody.

 

IV-VI

Zajęcia przygotowujące do konkursu przyrodniczego.

 

Hanna Miernik

 

Wsłuchajmy się w Słowo Boże.

IV-VI

Zajęcia religijno-etyczne.

 

Anna Malinowska

 

Mistrzowie Kodowania

IV - VI

Zajęcia z programowania komputerowego

Jacek Działak

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIA W ROZWOJU

Emocje w harmonii barw.

 

I-III

 

Wspomaganie rozwoju dziecka przez działalność plastyczną. Arteterapia.

 

Bożena Kaniewska

 

Skocz na wyższy poziom.

I

Zajęcia wspomagające ucznia w nauce.

Agnieszka

Brzezińska

 

SOS Sowy Mądrej Głowy.

 

II

Zajęcia wspomagające ucznia w rozwoju

umiejętności matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych

 

Magdalena

Miernik

 

Zrozumiem! Zastosuję! I-III.

 

III

Diagnoza i wspomaganie uczniów z dysfunkcjami. Zajęcia

z elementami terapii pedagogicznej.

 

Monika Wojteczek

 

Rewalidacja.

I i IV

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Przygoda

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

V

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dyslektyka

Hanna Miernik

Poczytam Ci!

 

0-VI

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez nabywanie kompetencji czytelniczych.

Gabriela Karpińska

 

Moja inteligencja

Emocjonalna.

 

0-VI

 

Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

Monika

Kwapisiewicz

 

Teraz wiem, rozumiem, stosuję.

VI

Zajęcia terapeutyczne.

Justyna Prusek

 

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj