W przededniu 100-lecia odzyskania niepodległości...


Tegoroczne święto niepodległości to w naszej szkole cykl wydarzeń plastyczno-muzycznych. 10 listopada rozpoczęło się dźwiękami hymnu państwowego, odśpiewanego wspólnie przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Tego dnia na podłodze szkolnego korytarza pojawiła się oś czasu dokumentująca  tysiącletnią historię Polski. Wędrując wzdłuż niej uczniowie śledzili formowanie się naszego państwa, zwycięstwa i porażki, czasy chwały i świetności, ale też czasy słabości i upadku. Identyfikowali fakty historyczne i daty z właściwym miejscem na osi czasu. Długa na cały korytarz i wciąż nie zamknięta linia czasu przypominała naszym uczniom,  że nie wolno nam „deptać historii” - zapominać o dorobku i staraniach przeszłych pokoleń.  Nasze świętowanie miało też mocny muzyczny akcent. Uczniowie wszystkich klas na zajęciach muzycznych i wychowawczych stworzyli do wybranych przez siebie melodii własne pieśni o tematyce historycznej i patriotycznej. Ich prezentacja odbyła się 14 listopada podczas wspólnego koncertu. Każda z zaprezentowanych przez klasy  piosenek opowiadała o innym rozdziale polskiej historii. Uczniowie udowodnili, że nie tylko świetnie wczytali się w polskie dzieje, ale że potrafią również w sposób bardzo kreatywny i emocjonalny opowiedzieć je słowami piosenki. Także i w tym roku nie zabrakło również wspólnego śpiewania znanych już wszystkim uczniom pieśni legionowych.  Za rok 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj