Wycieczka na Święty Krzyż i do Huty Szklanej w ramach projektu " Poznaję las i chronię własne dziedzictwo"


10 października piątoklasiści i szóstoklasiści z SSP w Ostojowie wraz z uczniami z innych suchedniowskich szkół podstawowych uczestniczyli w wycieczce na Święty Krzyż i do Huty Szklanej. Wyjazd został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Suchedniów w ramach projektu edukacji ekologicznej dla szkół „Poznaję las i chronię własne dziedzictwo".  W Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu uczniowie obejrzeli wystawę, która była spektaklem światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia i modele. Wystawa prezentowała m.in.: historię, powstanie i walory Świętokrzyskiego Paku Narodowego; działalność człowieka związaną z hutnictwem żelaza i szkła, osadnictwem i gospodarkę leśną;  geologiczne i paleontologiczne dzieje Gór Świętokrzyskich; ekosystemy leśne znajdujące się na terenie Parku. Uczniów szczególnie zainteresowały informacje na temat roli, jaką w przyrodzie odgrywa martwe drewno, które jest domem, schronieniem, miejscem życia dla wielu zwierząt, roślin i grzybów, a także elementem glebotwórczym. Spodobała im się także wystawa prezentująca osobliwości przyrody, świat organizmów żyjących pod powierzchnią gleby oraz przyrodę pod lupą. Kolejnym punktem wycieczki było podziwianie gołoborza, które jest  pozostałością po epoce lodowcowej. Następnie w Osadzie Średniowiecznej uczestnicy wycieczki przenieśli się w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. Oglądali poszczególne stanowiska poświęcone różnorodnym zwodom. Podziwiali pracę kowala, szewca, tkaczki, garncarki i zielarki. Wszyscy robili mnóstwo zdjęć, aby dobrze udokumentować to, co zobaczyli. Na podstawie wycieczki uczniowie mają opracować „Przyrodnicze fotostory”, czyli krótką historyjkę obrazkową w formie komiksu, która w zabawny sposób ukaże przyrodniczy i kulturowy potencjał naszego  regionu. Praca ma być w formie prezentacji multimedialnej. Nagrodą w konkursie jest kolejna wycieczka.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj