Wizyta w banku i na poczcie

Wycieczka klas drugiej i trzeciej do Banku Spółdzielczego i do Urzędu Pocztowego w Suchedniowie miała na celu poznanie zawodów związanych z pracą w tych miejscach, rodzajów świadczonych usług i sposobów korzystania z nich. Data 18 października nie była przypadkowa. Obchodzimy wtedy Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). Historia Poczty jako instytucji w Polsce ma już ponad 458 lat, bo to właśnie 18 października 1558 r. Król Zygmunt August ustanowił stałe połączenie pocztowe na trasie Kraków – Wiedeń – Wenecja. Z usług tych korzystamy często: poczta, kurierzy, listy, prasa, rachunki, itp.. Na (tele)komunikacji opiera się dzisiejszy świat i pędzące coraz szybciej życie. Dzień Poczty Polskiej ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy urzędników pocztowych , którzy regularnie zmagać się muszą nie tylko z kaprysami pogody, ale również klientów. Uczniowie na tę okazję przygotowali wiersz, podziękowanie w formie dyplomu i słowa uznania. Kolejno zwiedzili pomieszczenia poczty: hol, w którym znajdują się okienka pocztowe, przy których obsługuje się klientów, sortownie, w której segreguje się listy, tak by mogły dotrzeć w różne regiony Polski, a nawet świata. Dzieci poznały wyposażenie poczty, zwracały uwagę na skrzynki pocztowe, worki na listy i logo poczty. Pracownicy urzędu pocztowego przyjęli wszystkich z typową dla nich uprzejmością. Listonosz opowiedział kilka przygód, które go spotkały podczas pracy w terenie, atrakcją wizyty była rozmowa o zawartościach paczek i oglądanie paczki pocztowej ze zwierzętami.
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie, podczas której dzieci poznały rodzaje realizowanych w banku operacji, różnorodne formy oszczędzania, formy udzielania kredytów, utrwaliły podstawowe pojęcia z zakresu finansów. Ogromną atrakcją było korzystanie z bankomatu. W wycieczce uczestniczyli uczniowie, którzy realizują projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki . Uczniowie zostali przyjęci z ogromną życzliwością i profesjonalną pomocą w uzyskiwaniu odpowiedzi na trudne pytania. W praktyce poznali kulisy pracy osób, którym powierzamy nasze oszczędności, osób, które są przewodnikami w prawdziwej finansowej rzeczywistości. Charakter zajęć przeprowadzonych w innym niż sala lekcyjna miejscu wpłynął na podniesienie poziomu kompetencji matematycznych, informatycznych, społecznych, umiejętności uczenia się, a przede wszystkim na rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie nas w swoich placówkach i czas pracowników poświecony dzieciom, pani Prezes Zarządu BS w Suchedniowie Agnieszce Fąfarze- Markiewicz i pani Naczelnik Poczty w Suchedniowie Urszuli Spadło.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj