Współpraca z UJK w Kielcach

 

W ramach pozyskiwania do współpracy ze szkołą instytucji zewnętrznych nasza szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpraca zakłada wymianę doświadczeń pracowników naukowych z nauczycielami matematyki, przyrody i edukacji matematycznej naszej szkoły. Podczas wizyty studyjnej w naszej szkole w maju 2014 r. (14 maja 2014r.) pracownicy naukowi UJK zaprezentowali nauczycielom z Turcji i Słowacji zasoby wydziału matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu, w tym również wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy ze studentami i w pracach badawczych. 6 czerwca 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Sympozjum Naukowym Dzieci: Innowacyjne, Fascynujące, Pożyteczne, które odbyło się w auli Centrum Edukacji Artystycznej (CEART) Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 września 2014 r. współpraca zaowocowała realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi", który zakłada, oprócz obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej, naukę w języku angielskim. Każdy uczeń otrzyma dodatkowe materiały do edukacji w dwóch językach.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj