Edukacja teatralna w SSP w Ostojowie


Udział w teatrze szkolnym umożliwia emocjonalny rozwój młodego człowieka, kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętności twórczej ekspresji. Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów na  piękno słowa,  muzykę, dają  radość, uczą  kultury teatralnej.

16 marca 2018r. uczniowie klas III-VI SSP w Ostojowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów Małgorzatę Nyczaj - Zajt  i Artura Zajta z teatru Łątka z Łodzi. Trzygodzinne zajęcia z cyklu Rozumieć teatr przybrały charakter wielkiego  turnieju wiedzy  teatralnej i przebiegały według określonego planu:

 1. Losowanie drużyn i zespołów,
 2. Scenka przypominająca mądre teatralne słowa dotyczące TEATRALNEJ przestrzeni ,
 3. Punktowany konkurs na szybkość i znajomość TEATRALNYCH słów (dla wszystkich),
 4. Zagajenie o spotkaniu, spleceniu, połączeniu, zmieszaniu i pomieszaniu sztuk pięknych i niepięknych w sztuce TEATRU,
 5. Punktowany konkurs na szybkość i znajomość artystów budujących spektakl TEATRALNY,
 6. Punktowany konkurs na refleksyjność i rozumienie określeń komponentów przedstawienia TEATRALNEGO,
 7. Spektakl „CALINECZKA” (wg Andersena, marionetkowy na dwoje  animatorów),
 8. Punktowany konkurs na szybkie i wnikliwe myślenie o konkretnym  spektaklu TEATRALNYM,
 9. Punktowany konkurs na recenzję teatralną dla wybrańców losu,
 10. Sumowanie punktów i dekoracja zawodników złotem i srebrem.

 

Warsztaty  były  wstępem  do  analizy  dzieła  teatralnego.  Uczniowie uczyli się

zrozumieć spektakl teatralny, rozpoznając w nim różne rodzaje sztuki i starając się je nazwać,

powiedzieć  to,  co  widzą,  słyszą,  czują,  czytają, rozumieją.  Dostrzegli  i  docenili  pracę

wszystkich  grup  artystów  zaangażowanych  w  tworzenie spektaklu,  jej  specyfikę  oraz

współpracę całego zespołu. Nabyli wiedzę o teatrze starożytnym  i  współczesnym, 

o  ludziach,  którzy  go  tworzyli  w  przeszłości  i  dzisiejszych  twórcach teatralnych. Były również wspólną pracą nad analizą słowa, gestu, ruchu, nad kontaktem z partnerami oraz umiejętnością pracy z całym zespołem. Miały na celu wskazać,  jak być wrażliwym,  wnikliwym i krytycznym widzem teatralnym.

Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

 1. Home
 2. Kontakt
 3. Portfolio
 4. Koncepcja
 5. Wesprzyj