Tworząc Szkolny Program Profilaktyki, sięgnęliśmy po różne znane i uznane teorie pedagogiczne, które otworzyły dialog pomiędzy osobami wypełniającymi go - Rodzicami, Uczniami, Nauczycielami, Pracownikami Szkoły. Priorytetowymi celami, jakie mają być osiągnięte przez te podmioty, są: zdrowie fizyczne i psychiczne, społeczne, duchowe, emocjonalne oraz umysłowe. Uwzględniając diagnozę każdego ucznia (medyczną, psychologiczną, społeczną i pedagogiczną), ukierunkowujemy wszelkie działania na jego indywidualny rozwój z uwzględnieniem specyficznego profilu inteligencji. Współpraca z różnego rodzaju instytucjami pozwala nam na wyznaczenie optymalnego kierunku wszelkich oddziaływań dydaktycznych, aby zapewnić naszym Uczniom ogólnorozwojowy postęp.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj