Szkolne Koło Caritas w SSP w Ostojowie


Caritas to miłość, to dobro. Chodzi o to, aby się  wzajemnie miłować, uczyć  umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego. Temu służy m.in. Szkolne Koło Caritas, które jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły na zasadzie wolontariatu i wsparcia z czego korzystają  potrzebujący.

6 kwietnia 2018r.  w SSP w Ostojowie zostało oficjalnie powołane Szkolne Koło Caritas Diecezji Radomskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście ks. Damian Drabikowski – wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, pani Iwona Stępniewska – Koordynator Szkolnych Kół Caritas, ks. Sławomir Molendowski – proboszcz Parafii w Ostojowie. Podczas apelu członkowie koła zaprezentowali zebranym montaż słowno-muzyczny pt.  Być dobrym jak chleb poświęcony postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego, będącego wzorem miłosierdzia dla bliźnich. Przygotowując się do zagrania poszczególnych, ról poznali drogę Alberta Chmielowskiego do świętości, do Jego wielkich czynów miłosierdzia, zrozumieli co to znaczy być dobrym jak Chleb. Przedstawienie to pozwoliło uwrażliwić młodych ludzi na dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka.

Uroczystego otwarcia Koła dokonał ks. Damian Drabikowski wręczając na ręce dyrektora szkoły p. Joanny Piasty- Siechowicz Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas działającego przy Samorządowej Szkole Podstawowej  im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Z rąk pani Iwony Stępniewskiej oraz ks. Sławomira Molendowskiego uczniowie otrzymali legitymacje członkowskie.

Opiekunami  szkolnego koła Caritas są panie Joanna Jabłońska i Magdalena Miernik.

Wolontariuszami SKC są: Zuzanna Turska, Julia Mirek, Zuzanna Moskal, Daria Dulęba, Kamil Rybka, Aniela Kapusta, Aleksandra Miernik, Wiktoria Żołądek,  Bartosz Niemczyk, Oskar Łutczyk, Alex Wikło, Lena Kowalik, Kornelia Baran, Oliwia Sitarz, Wiktoria Zaród, Karina Kazarjan, Szymon Turski. 

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując wyobraźnię miłosierdzia. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się.

Patron Szkolnego Koła Caritas Święty Brat Albert Chmielowski uczył  Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj