Strajk

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie informuje, że od 8 kwietnia 2019r.
do odwołania w szkole trwa strajk. W związku z tym nie są prowadzone zajęcia lekcyjne. Szkoła zapewnia uczniom opiekę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, w tym godzinami pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku i dowozu, jeżeli dziecko z niego korzysta.

W dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie przystępujący do egzaminu zgłaszają się w szkole na godz. 8.30.
Dni, w których przeprowadzany jest egzamin, są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 0-VII.
Szczegółowe informacje są udzielane w sekretariacie szkoły (tel.41 2543130).

W zastępstwie dyrektora szkoły
Magdalena Borowiec

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj