Sprzątanie Świata 2018


      W tym roku po raz  25. zorganizowano w Polsce    akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2018”.
Tym razem pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”, której celem jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które są „zamrażane” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a powinniśmy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdraża Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.  
   
Nasza szkoła po raz kolejny  włączyła się w  akcję „Sprzątania Świata”. Uczniowie wyposażeni w kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów wybrali się w okolice szkoły. Posprzątali śmieci, które zamiast w koszu znalazły się w przydrożnym rowie czy na chodniku.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj