Pasowanie na ucznia w SSP Ostojów


Sześć pierwszych jesiennych tygodni września i października były dla ubiegłorocznych przedszkolaków czasem spotkań ze szkolnymi obowiązkami, nową rzeczywistością poznawania świata, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i wejścia w rolę ucznia. Przygotowali się do tej roli znakomicie. Dnia 17 października zostali uroczyście włączeni w poczet uczniów SSP im. W. Łyczkowskiej.
Udział w ceremonii pasowania na ucznia to bardzo ważny moment dla każdego dziecka. Podczas uroczystości Pierwszoklasista prezentuje znajomość hymnu narodowego, oddaje hołd Patronce szkoły, zdaje egzamin na ucznia, składa przysięgę uczniowską, uczestniczy w akcie pasowania, otrzymuje strój galowy i legitymację szkolną.
Dzień pasowania na ucznia wpisał się w tradycję naszej szkoły. Pozostając w zgodzie z nią uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Joanna Piasta - Siechowicz, która powitała wszystkich i zapoznała z celem tego wydarzenia nawiązując do koncepcji pracy szkoły oraz przedstawiciel Rodziców Pan Marcin Bujnowski. Kolejno powitali zebranych gości.
Całość poprowadził Samorząd Uczniowski reprezentowany przez: Zofię Obara - przewodniczącą, Klaudię Brzezińską - zastępcę przewodniczącej, Nikolę Przeorską i Filipa Drozda - członków SU. Ceremoniał Pasowania na ucznia jak i scenariusz części artystycznej był zgodny z koncepcją naszej szkoły.
W programie artystycznym uczniowie wykazali się zdolnościami muzycznymi, recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi, a co najważniejsze umiejętnością pracy w zespole. Zadanie nie było łatwe, ponieważ uczniowie wygłosili z pamięci teksty prozatorskie o tematyce popularnonaukowej dotyczącej odkryć i wynalazków, a w zespole wystąpili również nauczyciele, którzy uzupełnili wypowiedzi dzieci wiedzą z dziedziny nauczanego przedmiotu. Dzieci z entuzjazmem prezentowały się przed tak liczną publicznością. Występ na pewno był dla dzieciaków pierwszym udanym krokiem do sukcesów na drodze szkolnych obowiązków, a przekazane przez Nauczycieli symboliczne światło wiedzy będzie rozpromieniać napotykane trudności.
Jak co roku dzieciom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli Rodzice, Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Koledzy z wszystkich klas. Obecność zaproszonych Gości zawsze dodaje powagi zwiększając doniosłość chwili i tak stało się 17 października bieżącego roku.
Po dokonaniu aktu pasowania na ucznia przez Dyrektora szkoły Panią Joannę Piastę-Siechowicz uroczystego błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii św. Alojzego Orione w Ostojowie ks. Sławomir Molendowski. Uhonorowania uczniów elementem stroju galowego dokonała Pani Paulina Żak – asystent poseł Marii Zuby. Wszyscy otrzymali legitymację ucznia z rąk Pana Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy, Pani Małgorzata Stępień Radna Rady Miejskiej wręczyła dyplomy pasowania. Kolejno głos zabrali: Pan Wojciech Gałczyński- wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, Pani Magdalena Kowalik- przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, Pani Helena Krzysztofek -Prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, Pani Lucyna Wielechowicz- Prezes Zarządu ZNP sekcji emerytów, Pani Zdzisława Połeć- Sołtys Ostojowa, Pan Jan Michta- sołtys Krzyżki, Panie Magdalena Biskup i Pani Anna Dziób - wychowawczynie klasy przedszkolnej Samorządowego Przedszkola im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Skierowali oni do uczniów słowa uznania związane z udanym występem i życzenia. Gośćmi uroczystości byli również Pani Halina Czwarniewicz- wiceprezes Zarządu TERMATEX, Pani Beata Kaszuba- Inspektor do spraw edukacji, st. asp. szt. Pan Krzysztof Berus- przedstawiciel Policji, Państwo Barbara i Czesław Bujnowscy, Pan Jacenty Kita- redaktor naczelny Gazety Suchedniowskiej, Pan Mateusz Bolechowski- dziennikarz Echa Dnia. W imieniu rodziców pierwszoklasistów wystąpiła Pani Paulina Grudniewska, złożyła też dzieciom gratulacje i życzenia owocnej nauki oraz podziękowała za pracę z dziećmi. Samorząd Uczniowski skierował słowa życzeń z zapewnieniem koleżeńskiego wsparcia. Dzieciaki podziękowały Gościom uroczystości za obecność własnoręcznie posadzonymi symbolicznymi sadzonkami kwiatów.
Dużą radością dla Bohaterów tego dnia były upominki przygotowane przez Gości i Rodziców oraz słodki poczęstunek, którym mogli się delektować w towarzystwie zaproszonych Gości. Dzieci otoczone były życzliwością wszystkich. Na koniec dzieci udały się pod tablicę pamiątkową Patronki Szkoły – Wandy Łyczkowskiej – gdzie złożyły wiązankę kwiatów.
W tym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie rozpoczyna trzynastu uczniów: Kornelia Bujnowska, Dawid Grudniewski, Patryk Matla, Norbert Niemczyk, Ewa Pajek, Julia Paszkiel, Oliwia Pawelec, Oskar Pawelec, Wiktoria Piwowarczyk, Natasza Przeorska, Kamila Sitarz, Oliwia Twórz, Krystian Zięba.
W imieniu Uczniów i ich Rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za Państwa czas poświęcony dla tych najmłodszych uczniów naszej szkoły, prezenty i uświetnienie swoją obecnością szkolnej uroczystości.
                                                                                                                                                                         wychowawca klasy: Monika Wojteczek

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj