Niech pokój trwa w labiryncie wiedzy - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w SSP w Ostojowie

 

UWAGA! Uwaga! Przeszedł!

Koma trzy!”

Ktoś biegnie po schodach.

Trzasnęły gdzieś drzwi.

Ze zgiełku i wrzawy

Dźwięk jeden wybucha rośnie,

Kołuje jękliwie,

Głos syren – w oktawy

Opada – i wznosi się jęk:

„Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!”

 

I cisza

Gdzieś z góry

Brzęczy, brzęczy, szumi i drży.

I pękł

Głucho w głąb

Raz, dwa, trzy,

Seria bomb.

 

To gdzieś dalej.

Antoni Słonimski „Alarm” (fragm.)

 

Recytację fragmentu wiersza Antoniego Słonimskiego „Alarm” poprzedził sygnał syreny dokładnie w momencie zgromadzenia się całej społeczności szkolnej na dziedzińcu przed Szkołą, tuż po uczestnictwie w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Alojzego Orione w Ostojowie. Wprowadzenie zebranych: uczniów nauczycieli i rodziców w zadumę nad losami Polaków w czasie II Wojny Światowej podkreślone zostało chóralnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego w postawie na baczność. Narodowa pieśń stanowiła jednocześnie wstęp do wspomnienia zasług Patronki Szkoły Wandy Łyczkowskiej w prowadzeniu tajnego nauczania. W Jej hołdzie złożono kwiaty, a następnie nawiązano do uroczystej Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie odprawionej 1 września, podczas której Kamil Garbala wygłosił odczyt poprzedzający Marsz Pamięci w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Świtowej. Uczestnictwo Sztandaru Szkoły w Ostojowie w tym wydarzeniu upoważniło nauczycielkę historii M. Miernik-Kłys do zacytowania wypowiedzi Kamila Garbali w uroczystym momencie rozpoczęcia roku szkolnego. Idea wiary w pokój została dodatkowo symbolicznie wyrażona zbudowaniem wieży porozumienia przez honorowego gościa naszej Szkoły Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezarego Błacha, Nauczycieli i Rodziców. Tak przygotowani mogliśmy przekroczyć progi naszej Szkoły i wejść w Labirynt wiedzy – przestrzennej instalacji stworzonej z symboli nauki i prac domowych dla każdego ucznia. Ponieważ w SSP w Ostojowie prace domowe są elementem samodoskonalenia, uczniowie nie otrzymują za nie ocen, jedynie informację zwrotną. Ta inaugurująca Rok Szkolny 2019/2020 praca domowa zostanie wyjątkowo nagrodzona przez nauczycieli danego przedmiotu. Kolorowy las kartek z problemowymi zagadnieniami zniknął w rękach uczniów bardzo szybko i stał się zaczątkiem intensywnej, pełnej zaangażowania pracy nad własnym rozwojem.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj