Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

Kolekcja liści
Zestaw do obserwacji leśnych
Stacja pogody
Puzzle - ssaki leśne
Sprzątanie Świata 2018
Silniki zasilane wodorem
Prasa do roślin zielnych
Leśna Klasa
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Woda- filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie.
Otwarta gra leśno - przyrodnicza
Obserwacje przyrodnicze


Czy wodór może być paliwem przyszłości? Samochody zasilane wodorem.Zajęcia terenowe uczniów SSP w Ostojowie

 

 

 

 

 

Nasza szkoła wzbogaciła się o nową pracownię – pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Środki na jej sfinansowanie pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz ze środków własnych Gminy Suchedniów.

Celem edukacyjnym tego projektu jest:

·         Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-ekologicznych
poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

·         Podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

·         Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

·         Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie,
że codziennie czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów mają ogromne znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego.

W ramach tej pracowni otrzymaliśmy wiele ciekawych pomocy dydaktycznych
do wykorzystania na zajęciach o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Pomoce
te podzielone zostały na kategorie:

·         Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna (np.: ogniwo wodorowe
i fotowoltaiczne, zestaw demonstracyjno-doświadczalny „Energia słoneczna”, zestawy do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, autko
z napędem wodorowym).

·         Ochrona wód (m.in.: zestawy edukacyjne do filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody, zestawy do badania stanu wody, czerpacz wody).

·         Ochrona gleb i powierzchni ziemi (zestawy doświadczalne „Biodegradacja”, karty demonstracyjne „Cykl życia plastiku”, „Cykl życia metalu”, sita glebowe, zestawy
do pobierania prób glebowych).

·         Przyrządy do badania, pomiarów i obserwacji przyrodniczych (np.: lornetki, aparat fotograficzny, lupy, mikroskopy przenośne, mierniki wielofunkcyjne, termometry, stacja pogody).

Oprócz tego otrzymaliśmy plansze edukacyjne dotyczące m.in. segregacji odpadów, zanieczyszczenia środowiska, obiegu wody w przyrodzie, filmy przyrodnicze, gry, puzzle
i mapy.

Poniżej kilka zdjęć prezentujących nowe wyposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj