Czwartkowy wieczór dyskusyjny w SSP w Ostojowie - W świecie bajek

Świat bajek przenosi nas w sytuacje, wydarzenia, w których uczestniczą postacie, często zwierzęta. Z wydarzeń tych wynika morał, zazwyczaj wyrażony wprost. Podczas czwartkowego spotkania szkolnej i lokalnej społeczności młodzi recytatorzy-  uczniowie klas 0 - VI recytacją ożywili ten bogaty świat bajek  Ezopa, Jeana de La Fontaine’a, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza. Wystąpieniom uczniów towarzyszyła refleksja słuchaczy o ponadczasowej wartości bajek. Kolejnym punktem wieczoru była dyskusja poświęcona moralizatorstwu zawartemu w bajkach. Licznie zgromadzona publiczność z uwagą słuchała, jak uczniowie, uczestniczący w rozmowie, trafnie odczytywali morały i odnosili je do ich uczniowskiej, dziecięcej codzienności. Dyskusja zakończyła się słodkim poczęstunkiem tradycyjnego „tłustego czwartku”.  
           Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów prezentująca ilustracje i plastycznych znajdowały się również lepieje, krótkie utwory autorstwa uczniów, w których dokonali oni autoprezentacji siebie jako recytatora lub  Konkursu Recytatorskiego  jako wydarzenia, w którym będą uczestniczyć.
            Czwartkowe przegląd odbył się w ramach przygotowań,  dokładnie miesiąc przed XXVII  Konkursem Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej.  Uroczystość ta kultywuje tradycje związane ze Świętem Szkoły i upowszechnia piękno języka polskiego. Już dzisiaj zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w XXVII Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej, który odbędzie się 23 marca 2017 r. w SSP w Ostojowie. Uroczystość ta jest zorganizowana wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach.
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Organizatorzy ubiegają się także o objęcie Konkursu honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
          
Dziękujemy wszystkim za udział w czwartkowym spotkaniu, a Radzie Rodziców naszej szkoły za poczęstunek.

 

 

   

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj