Polska Niepodległa 1918 - 2018. Szkolne obchody Święta Niepodległości 


Dzień 11 listopada 2018 r. wyznacza szczególną dla nas rocznicę. Sto lat temu spełniły się marzenia Polaków zabiegających o powrót Ojczyzny na mapę Europy. Wysiłkiem wielu pokoleń nasz kraj odzyskał suwerenność. Odbudowa państwowości, po latach zaborów, nie była łatwa. Polacy musieli zmobilizować siły do walki w obronie swoich granic, odbudować kraj ze zniszczeń, powołać władze i urzędy. Utrzymać odzyskaną wolność nie by Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud Polaków zamieszkałych na ziemiach polskich, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania gospodarki. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
ło łatwo.
Jak wszyscy uczniowie w Polsce, my również 9 listopada 2018 r. stanęliśmy do uroczystego apelu. Odczytaliśmy przepiękne listy, które uczniowie naszej szkoły napisali do swojej Ojczyzny w 100-lecie niepodległości. Uczniowie pisali, za co kochają Polskę, za co są Jej wdzięczni, czego Jej życzą na kolejne sto lat. Setki prostych słów, w które ubrali słowo OJCZYZNA, pokazało jak wiele uczuć w nas Ona wywołuje i jak ważna jest w sercu każdego z nas.


Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud Polaków zamieszkałych na ziemiach polskich, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania gospodarki. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
W naszej szkole także uczciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Byliśmy regionem, któremu los Polski nie był obojętny. Włączaliśmy się czynnie w walkę o wyzwolenie – uczestnicząc w powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, w wojnie z Rosją bolszewicką. Ślady tych wysiłków są obecne w naszym otoczeniu do dziś. Są to krzyże powstańcze, groby na cmentarzu parafialnym, sztandary, pomniki. Uczniowie klas 6 – 8 zrealizowali szkolny projekt historyczny pt. „Lokalni bohaterowie niepodległej Polski”. Odnaleźli i odtworzyli życiorysy członków własnych rodzin, którzy swoją walką, pracą, postawą kształtowali byt niepodległej Polski w czasach bardzo trudnych. Wystawa, będąca efektem realizacji projektu, to nasz lokalny wkład w obchody 100-lecia niepodległości Polski.

Słowa piosenki, odśpiewanej przez wszystkich uczniów szkoły na zakończenie uroczystości, jeszcze długo brzmiały na szkolnych korytarzach, nucone przez naszych uczniów i nauczycieli:

Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie jest,
Uskrzydlona bielą orła bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma!

Druga część szkolnych obchodów Święta Niepodległości odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. Tam, o godz. 11.11 wraz z innymi suchedniowskimi szkołami uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Stanęliśmy do hymnu jako jedni z 4,6 mln uczniów z całej Polski.
Szkolne obchody 100-lecia niepodległości Polski:
- Lekcje niepodległościowe w klasach starszych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych z Teczki Sztubaka i plansz edukacyjnych w ramach ogólnopolskiego projektu „Dla Niepodległej”
- Żywa lekcja historii „Ku Niepodległej” w wykonaniu grupy Rekonstrukto dla uczniów klas 1 -8 naszej szkoły
- Szkolny projekt historyczny pt. „Lokalni bohaterowie niepodległej Polski”, zrealizowany przez uczniów klas 6 – 8, przy udziale rodziców i dziadków naszych uczniów (budowanie lokalnego archiwum dziejów)
- sadzenie Dębu - udział w akcji „100 drzew na 100-lecie niepodległości Polski” z inicjatywy władz lokalnych i Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej
- Warsztaty edukacyjne dla klas 2 - 4 „Wielcy Polacy – Józef Piłsudski” w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach (21.11)
- Wycieczka klas starszych do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę „Niepodległa 1918” oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego.
- koncert Filharmonii Kieleckiej na 100-lecie niepodległości Polski

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj