Uczymy pierwszoklasistów w dwóch językach

Szkoła w Ostojowie proponuje uczniom klasy I edukację wczesnoszkolną w dwóch językach.Są to zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej po angielsku w wymiarze 1 godz. tygodniowo w ramach projektu „PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. Każdy uczeń otrzymał dodatkowe materiały do edukacji w dwóch językach, m.in.: segregatory z kartami pracy, klocki Cuisenaire’a oraz materiały do zadań zespołowych: chusty animacyjne,  piłki edukacyjne, maty podłogowe. Na stronach English Academy znajdują się materiały interaktywne do wykorzystywania na tablicach interaktywnych i karty pracy. Rodzice uczniów mają bezpośredni wgląd w przebieg całości działań projektowych  i w efekty pracy ich dzieci. Wzbogacenie edukacji o metodykę nauczania języków obcych – TPR (ang. Total PhysicalResponse – metoda reagowania całym ciałem) ułatwia koncentrację, skupienie uwagi, a także usprawnia proces myślenia i reagowania. Projekt jest finansowany ze środków UE. Jest wynikiem współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj