Próbna ewakuacja w SSP w Ostojowie 


Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników, 4 września została przeprowadzona  w SSP w Ostojowie próbna ewakuacja.Po usłyszeniu sygnału alarmowego osoby znajdujące się w budynku szkolnym, opuściły placówkę oraz udały się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Wszyscy zgromadzili się na placu szkolnym w bezpiecznej odległości od zagrożenia. Następnie wychowawcy sprawdzili liczebność uczniów na podstawie dzienników lekcyjnych.Informację na temat ewakuowanych osób  zebrał inspektor bhp i przekazał dyrektorowi szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj