Pasowanie na ucznia w SSP w Ostojowie


Jak kultywować polskość? Czym rożni się taniec ludowy od narodowego, a mazur od mazurka? Kto dziś potrafi zatańczyć tańce narodowe? Na te pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy pierwszej SSP w Ostojowie. To, jak ważnym jest nauczanie tańców narodowych w szkole i uświetnianie nimi szkolnych uroczystości, dowiodły Pierwszaki podczas swojego święta.
Już od września spotkania z muzyką upływały im pod znakiem polskich tańców narodowych, które w dobie zalewu kultury zachodniej należy szczególnie pielęgnować. Propagowane w różnych okresach dziejów naszego narodu i w różnych środowiskach tańce stawały się własnością całego społeczeństwa. Wracały często do środowisk, skąd pochodziły, już w zmienionej formie. Tańce te znamy obecnie pod nazwami: polonez, mazur, krakowiak, oberek i kujawiak. Są one elementem polskiej kultury, która w społeczności szkolnej, pod przewodnictwem nauczyciela, kształtuje tożsamość osobową i zbiorową każdego.
Wybór daty 16 października na dzień pasowania na ucznia nie był przypadkowy. Pamięć i tożsamość Jana Pawła II ukierunkowują cele nauczycieli SSP w Ostojowie na wychowanie młodych Polaków w wierze w dobro, prawdę i miłość. Święty Jan Paweł II był świadkiem niepodległości Ojczyzny, świadomym, jak wiele zawdzięcza dziedzictwu i historii swojego narodu. Dlatego stał się dla swoich rodaków nauczycielem wolności. Warto powracać do jego świadectwa i nauczania, by pogłębiać świadomość tego cennego daru, którym jest niepodległość i uczyć się od Papieża miłości i służby Ojczyźnie w duchu chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności.
Tanecznym krokiem w obowiązki wkroczyli więc uczniowie klasy pierwszej SSP w Ostojowie 16 października 2018 roku. Dostojnie prezentowali się przed liczną publicznością rozpoczynając spotkanie polonezem, następnie tańcem o charakterze ludowym z dużą ilością obrotów, czyli oberkiem, kolejno kujawiakiem, którego przesłaniem jest oddanie czci ziemi za bogate plony. Po nim usłyszano rytmy krakowiaka i mazura. Tańce wprowadzane były wierszami i ludowymi przyśpiewkami. Dopełnienie opowieści muzycznej stanowiły stroje ludowe, w których dzieci prezentowały się nadzwyczaj uroczyście.
Udział w ceremonii pasowania na ucznia to bardzo ważny moment dla każdego dziecka. Podczas uroczystości pierwszoklasista prezentuje znajomość hymnu narodowego, hymnu szkoły, oddaje hołd Patronce szkoły, zdaje egzamin z umiejętności określonej tematem uroczystości, składa przysięgę uczniowską, uczestniczy w akcie pasowania, otrzymuje strój galowy i legitymację szkolną. Jak co roku dzieciom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele, koledzy z wszystkich klas oraz zaproszeni goście, których powitała dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem rodziców uczniów klasy pierwszej Panią Karoliną Odelską. Dyrektor szkoły Pani Joanna Piasta-Siechowicz dokonała aktu pasowania na ucznia. Uroczystego błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii św. Alojzego Orione w Ostojowie ks. Sławomir Molendowski. Uhonorowania uczniów elementem stroju galowego dokonała Pani Zdzisław Połeć – sołtys Ostojowa i Alicja Sitarz zastępca Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wszyscy otrzymali legitymację ucznia z rąk Pana Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy, Pani Małgorzata Stępień Radna Rady Miejskiej wręczyła dyplomy pasowania. Gośćmi uroczystości byli również Pani Paulina Żak – asystent poseł Marii Zuby, Pan Wojciech Gałczyński – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, Pani Beata Kaszuba – inspektor do spraw edukacji, Pani Helena Krzysztofek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, Pani Halina Czwarniewicz – wiceprezes Zarządu TERMATEX, Pani Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie, Pani Karolina Ziewiec – pracownik Nadleśnictwa Suchedniów, st. asp. szt. Pan Krzysztof Berus – przedstawiciel Policji, Pani Magdalena Kowalik – Przewodnicząca Rady Rodziców SSP w Ostojowie, Pan Radosław Kowalik – animator kultury, założyciel Domu Entuzjastów Sztuki, Kultury, Arteterapii. Nad całością tego uroczystego spotkania czuwał Samorząd Uczniowski reprezentowany przez: Filipa Drozda – przewodniczącego oraz Nikolę Przeorską – zastępcę przewodniczącego SU, który też skierował słowa życzeń z zapewnieniem koleżeńskiego wsparcia. W imieniu rodziców pierwszoklasistów wystąpiła Pani Karolina Odelska, złożyła dzieciom gratulacje i życzenia owocnej nauki oraz podziękowała za pracę z dziećmi. Dzieciaki podziękowały Gościom uroczystości za obecność własnoręcznie wykonanymi upominkami – zaproszeniem do miejsc naszej małej Ojczyzny – regionu świętokrzyskiego, miejsc, w których warto się zatrzymać. Dużą radością dla Bohaterów tego dnia były upominki przygotowane przez Gości i Rodziców oraz staropolska uczta w towarzystwie zaproszonych Gości. W imieniu rodziców nauczycielom za pracę podziękowała Karolina Odelska, złożyła też dzieciom gratulacje i życzenia owocnej nauki.
W tym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie rozpoczęło piętnaścioro uczniów: Szymon Bujnowski, Jakub Chrząszcz, Tatiana Cwała, Laura Mazurkiewicz, Maja Mirek, Wiktoria Nowak, Nadia Odelska, Jakub Piasta, Zuzanna Połeć, Oskar Skupin, Wojciech Stomporkiewicz, Gabriela Turska, Wiktora Wojtasiński, Cyryl Zieliński, Magdalena Zielińska.
W imieniu Uczniów i ich Rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za Państwa czas poświęcony dla uczniów naszej szkoły, prezenty i uświetnienie swoją obecnością szkolnej uroczystości.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj