Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej dla absolwentów szkół podstawowych.Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby
w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 94-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r, 2020r, 2021r. w którym nasza szkoła znalazła się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim. Ten sukces cieszy i jednocześnie daje motywację do dalszej pracy.
Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało: dziewięćdziesiąt cztery lata historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji
i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 28 października 2017 r. obchodziliśmy święto 90–lecia naszej szkoły połączone z uroczystym zjazdem absolwentów.
Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w 7 zawodach: technik informatyk, technik reklamy technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik spedytor, technik handlowiec. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u nas 571 uczniów
w 22 oddziałach. Ekonomik cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych.
W ubiegłym roku przyjęliśmy 6 klas pierwszych. Cieszy nas to, że uczniowie wybierają naszą szkołę. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy.
Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych,
6 pracowni komputerowych - w tym 3 nowych zakupionych ze środków UE w 2019/2020r., z dwoma drukarkami 3D firmy Zortrax M200 Plus i Robo 3D, Internetu – szybkiego łącza OSE, biblioteki
z centrum multimedialnym oraz zaplecza sportowego z nowym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku w maju 2019 roku.
Przed dwoma laty szkoła podpisała umowy patronackie z uczelniami wyższymi- Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską.
Jesteśmy technikum, więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego,
w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem
w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej – ponad 1 596 543 Euro pozyskanych na kształcenie zawodowe. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii oraz dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i obsługi drukarki 3D.
Od 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach tej współpracy co roku ok. 100 uczniów odbywa płatne staże u pracodawców, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, uczestniczy w dodatkowych kursach prowadzonych na terenie szkoły przez specjalistów zewnętrznych, ukończenie których pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami;
w bieżącym roku szkolnym prowadzone są kursy: Grafika komputerowa, Druk 3D, Systemy mobilne
w biznesie, Kurs Baristy, Prowadzenie Spraw Kadrowo- Płacowych oraz dedykowany przyszłym spedytorom kurs Obsługa Programu Speedtrans 8.
Należy także wspomnieć, że najlepsi uczniowie pobierający naukę w klasach o profilu technik spedytor corocznie nagradzani są bezpłatnym kursem na prawo jazdy kategorii B w skarżyskiej firmie Olimp Nauka Jazdy, fundowanym dzięki hojności właściciela firmy.
Na podstawie zawartego z Centrum Informacji Księgowej porozumienia, począwszy od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym są przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Wszyscy chętni uczniowie mogą zdobyć więc dodatkowe kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i bez dodatkowego stresu wynikającego z konieczności zdawania egzaminu w obcym miejscu.
W ubiegłym roku szkolnym szkoła nawiązała współpracę z kolejnymi dwiema instytucjami: Narodowym Bankiem Polskim, który w ramach projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” dofinansowuje organizację Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika oraz Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, dzięki czemu szkoła może fundować zwycięzcom wartościowe nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, smartfony itp., jak również z MBankiem, którego Fundacja dofinansowuje projekty „Matematyka jest wokół nas” i „Zabawy z matematyką”.
26 lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027.Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027.
„Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział
w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu
z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy
i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.
Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy sześcioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się
o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

Dyrektor ZSE - Joanna Romanowska

Film Ekonomik


Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj