W zakresie dbałości o zdrowie psychiczne – umysłowe realizujemy m.in.:

- codzienne zajęcia poranne w grupie świetlicowej stymulujące procesy poznawcze i wzmacniające koncentrację uwag;

- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój zdolności, minimalizowanie słabych stron ucznia poprzez wykorzystanie mocnych (terapia indywidualna i grupowa), zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w centrach językowych, matematyczno-przyrodniczych i artystyczno-ruchowych;

- zajęcia edukacji analityczno-logicznej – podporządkowanej rozwijaniu zdolności analizy i wnioskowania, pewności racjonalnej i filozoficzne;

- projekty edukacyjne, wpisujące się w potrzeby odbiorców (np. "Kształcenie zintegrowane w języku angielskim" prowadzone przez studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego);

-  innowację pedagogiczną (np. indywidualizacja w nauce języka obcego (KO SP/14/08).

 Konkurs plastyczny
Ekologia, czyste środowisko, piękna okolica, troska o miejsce, w którym mieszkam i uczę się. Przewodnie hasła konkursu miejskiego oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie „Dbam o swoje miasto” kierowały wyobraźnią dzieci, tak by jak najpełniej zobrazować temat zaangażowania w lokalne działania ekologiczne.    więcej
7 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwunastej edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament w SSP3 w Suchedniowie. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach wiekowych: klasa III, klasa IV, klasa V, klasa VI i klasa VII.   więcej
W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR nasi uczniowie osiągnęli sukces.  Więcej
Edukacja przyrodniczo - ekologiczna w SSP w Ostojowie
Wiosna to doskonała pora na poznawanie przyrody w terenie poza salą
lekcyjną. Uczniowie ostojowskiej szkoły korzystając z pięknej pogody prowadzili obserwacje przyrodnicze. Wykorzystali do tego przyrządy, które szkoła otrzymała w ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.   więcej
Ostojowski czwartek w hołdzie Wandzie Chotomskiej
Tegoroczne spotkanie lokalnej społeczności poświęcone było twórczości Wandy Chotomskiej. 1 marca przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-VII prezentowali przed licznie zgromadzonymi gośćmi poezję zmarłej w sierpniu ubiegłego roku pisarki. Na szkolnej scenie wystąpiło 53 recytatorów i mimo mroźnej pogody rozgrzali widownię autorską interpretacją wierszy wybitnej poetki.   więcej
9 czerwca odbyło się  V Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym Dzieci: „Człowiek i nauka. W poszukiwaniu „bliskości” wiedzy”  organizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Lena Kowalik, Marysia Obara i Oliwia Sitarz – uczennice V klasy SSP w Ostojowie przedstawiły prezentację poświęconą wybitnej uczonej - Marii Skłodowskiej - Curie.   więcej
Maja Wydrych z klasy IV, Lena Kowalik i Wiktoria Zaród z klasy V oraz Nikola Przeorska z klasy VI wzięły udział w konkursie pięknego czytelnia „Od przygody do przygody”, który odbył się 11 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.  więcej
Liczna grupa uczniów z SSP w Ostojowie wzięła udział w miejsko - gminnych eliminacjach  do XXVII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się 24 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica”.  Jury wysłuchało recytacji 30 uczestników i do eliminacji powiatowych nominowało 10 osób, w tym aż 6 z Ostojowa: Zuzannę Chrząszcz, Piotra Cieślaka, Maję Borowiec z klasy III, Maję Wydrych z klasy IV oraz Karinę Kazarjan i Klaudię Brzezińską z klasy V.    więcej
6 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbył się XV Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera. Wzięło w nim udział 34 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie szkół podstawowych recytowali wiersz Jana Gajzlera pt. „ Z czasu niewoli” i drugi dowolnego autora. Oba utwory musiały być powiązane tematycznie. Nikola Przeorska z klasy VI wybrała utwór Antoniego Słonimskiego „Polska” i zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu!  więcej
“Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”- te słowa przypisuje się wielu osobom, miedzy innymi Johannowi W. Goethe’mu. W 2001 roku Rada Europy ustanowiła Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w wielu państwach świata organizowane są różnorodne wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków ... więcej
Uczeń klasy szóstej naszej szkoły, Artur Kinsman, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. Znalazł się wśród 13 najlepszych uczniów z całego województwa.   więcej
Zuzanna Krogulec, Natalia Leska i Nikola Przeorska z SSP w Ostojowie wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii,  który odbył się 5 kwietnia 2017r. w SP w Zaleziance. więcej
 Czwartkowy wieczór dyskusyjny - W świecie bajek
Świat bajek przenosi nas w sytuacje, wydarzenia, w których uczestniczą postacie, często zwierzęta. Z wydarzeń tych wynika morał, zazwyczaj wyrażony wprost. Podczas czwartkowego spotkania szkolnej i lokalnej społeczności młodzi recytatorzy-  uczniowie klas 0 - VI recytacją ożywili ten bogaty świat bajek  Ezopa, Jeana de La Fontaine’a, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza. Wystąpieniom uczniów towarzyszyła refleksja słuchaczy o ponadczasowej wartości bajek.  więcej
Wycieczka klas drugiej i trzeciej do Banku Spółdzielczego i do Urzędu Pocztowego w Suchedniowie miała na celu poznanie zawodów związanych z pracą w tych miejscach, rodzajów świadczonych usług i sposobów korzystania z nich.  więcej
W dniach 5 - 7 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbywało się I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji 2016 wraz z towarzyszącym mu Salonem Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Współorganizatorem wydarzeń było Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego. W strefie Edukacyjnego Hyde Parku  odbywały się warsztaty dostępne dla wszystkich gości zainteresowanych  tematyką wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce szkolnej. W programie miało miejsce wystąpienie nauczycieli Samorządowej Szkoły  Podstawowej  w Ostojowie: Magdaleny Miernik i Moniki Wojteczek.   wiecej
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W ostatni piątek września uczniowie wielu szkół biorą udział w akcji edukacyjnej, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym roku Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony był po raz szósty. Najtrudniejsze przykłady wymagały przypomnienia po wakacjach, po to by razem rozwiązywać matematyczno-logiczne łamigłówki, gry i testy.      więcej

Z wizytą w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej

Czy nauka może być fenomenalną zabawą? Jak zrozumieć świat fizyki, logiki, astronomii, czy matematyki? Odpowiedzi na te pytanie uzyskali uczniowie z SSP w Ostojowie, uczestnicząc w interaktywnej wystawie edukacyjnej  Fenomeny Nauki  zorganizowanej na terenie Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej. Była to wystawa czasowa Centrum Nauki Kopernik, która jest eksponowana w wielu miastach kraju. Składała się ona z kilkunastu modułów, pozwalających pokazać i zrozumieć dzieciom działanie podstawowych pojęć z dziedziny fizyki, logiki, astronomii i matematyki. Układanki logiczne, łamigłówki, gry, klocki i wiele innych elementów pozwoliło wejść w świat pojęć i zadań w sposób niezwykle łatwy, prosty i przyjemny.   więcej
Grudzień w SSP Ostojów
Listopad w SSP Ostojów
  Konkursy przedmiotowe
  Październik w SSP Ostojów 
Dzień łamigłówki i składanki
7 października 2015 r. w SSP w Ostojowie upłynął pod hasłem gier logicznych, łamigłówek i składanek. Jego celem było rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, kojarzenia faktów, refleksu,  a przede wszystkim logicznego myślenia.  więcej
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 25 września w SP w Ostojowie obchodziliśmy V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie rozwiązywali przykłady, zadania z wykorzystaniem tabliczki mnożenia, przedstawiali sprytne i wygodne dla siebie sposoby obliczania.  więcej
Wrzesień w SSP Ostojów
Nietypowa lekcja przyrody
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Nauka zajmująca się owadami nazywa się  entomologią. Uczniowie z naszej szkoły spotkali się  z fascynującym światem owadów na wystawie, którą obejrzeli w SOK „Kuźnica”.  więcej
  Inauguracja roku szkolnego  
Uroczystą mszą świętą społeczność SSP w Ostojowie rozpoczęła nowy rok szkolny 2015/2016. Ceremonię otwarcia poprowadzili uczniowie  witając grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji, rodziców, swoich kolegów i koleżanki a w szczególności najmłodszych uczniów, którzy w tym roku rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w szkole podstawowej. dalej
Uczniowie SSP w Ostojowie zajęli III miejsca w tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny: Marysia Obara z klasy III (opiekun Magdalena Miernik) uzyskała tytuł Wyróżniony w kategorii Maluch, Kuba Stępnik z klasy II (opiekun Agnieszka Brzezińska) uzyskał tytuł Wyróżniony w kategorii Żaczek.  więcej
Spotkania z astronomią
Trzydniowy wyjazd na obserwacje nieba w Beskidzie Niskim był wielką przygodą dla miłośników astronomii, uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Grupa uczniów uczestniczących w module „Kosmiczna fizyka” projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji uczestniczyła w trzydniowych warsztatach terenowych w miejscowości Oderne w Beskidzie Niskim, w samym sercu Łemkowszczyzny, położonej  25 km na południe od Gorlic, 4 km od Uścia Gorlickiego administracyjnie będąc jego przysiółkiem. więcej
Karina Obara (SSP Ostojów) zdobyła I miejsce w Trzynastym Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych w Skarżysku- Kamiennejwięcej
Uczennica SSP w Ostojowie Karina Obara znalazła się wśród  84 laureatów konkursów przedmiotowych. 30 marca 2015 r. w hali Omega w Targach Kielce odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń, dyplomów i pamiątkowych  medali laureatom konkursów:  humanistycznego, matematyczno- przyrodniczego i języka angielskiego Karina jest laureatką XII Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Sukces zapewnia Karinie oceny celujące na świadectwie z języka polskiego, historii i plastyki oraz zwalnia ją z pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty.  więcej
Karina Obara (SSP  Ostojów)  zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Walka z bykami ortograficznymi”, który odbył się 26 marca w SP w Zaleziance. Wzięli w nim udział uczniowie czterech szkół podstawowych z: Łącznej, Gozdu, Zalezianki i Ostojowa. Podczas konkursu uczestnicy zmagali się z testem ortograficznym, a zwyciężczyni zdobyła maksymalną ilość punktów.
więcej
  W dniu 20 marca 2015 r. w oddziale przedszkolnym SSP w Ostojowie odbył się I Przegląd Poezji Dziecięcej Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Celem przeglądu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.  więcej 
  19 marca 2015 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej. Wzięło w nim udział 19 reprezentantów szkół podstawowych z terenu gmin Łączna i Suchedniów. Konkursowi towarzyszyło hasło Historia magistra vitae est. więcej 
  19 marca 2015 społeczność Samorządowej Szkoły  Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej uczestniczyła w obchodach Święta Szkoły. Uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli uczestniczyli w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym. Tradycyjnie w pochodzie ze sztandarem przeszli do szkoły, gdzie przy tablicy poświęconej Patronce złożyli kwiaty.  więcej 
  Karina Obara  z klasy VIB zdobyła I miejsce, a Aleksandra Lorens z klasy VA - II miejsce w  XI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym im. Emilii Peck. Konkurs został zorganizowany w SSP nr 1 w Suchedniowie w  ramach XXIII Tygodnia Kultury Języka. Wzięło w nim udział 20 reprezentantów szkół podstawowych z terenu gmin Łączna i Suchedniów. Naszą szkołę reprezentowały jeszcze: Alicja Sitarz z klasy VI A i Magdalena Malinowska z klasy VI B.  więcej 
  Z ogromną radością i dumą informujemy, że Karina Obara z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie uzyskała tytuł laureatki XII Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Konkurs składał się z trzech etapów:  szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.  więcej
  Recytacje wierszy o tematyce historycznej złożyły się na Mały Konkurs Recytatorski, stanowiący eliminacje do XXV Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej, który odbędzie się 19 marca 2015r. Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia to hasło tegorocznego konkursu. Król Kazimierz, Spotkanie z królem Zygmuntem, postacie i wydarzenia ze zbiorku Abecadło wolnych dzieci, Mikołaj Kopernik, Zbroja Zawiszy  to niektóre tytuły recytowanych utworów. więcej 
  Luty w SSP Ostojów 
  Styczeń w SSP Ostojów 
15 stycznia w Szkole Podstawowej w Bliżynie odbył się II etap XII
Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych. Karina
Obara - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Ostojowie
zdobyła ponad 80 % punktów i zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie się w połowie marca. Przed Kariną
mało czasu a jeszcze dużo pracy. Życzymy jej powodzenia i
będziemy mocno trzymać kciuki. więcej
Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Ostojowie Paweł Obara zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. Jest to jeden z  najbardziej prestiżowych konkursów dla uczniów szkół podstawowych. W eliminacjach powiatowych Paweł uzyskał bardzo dobry wynik...  więcej 
  Grudzień w SSP Ostojów 
  Listopad w SSP Ostojów
Konferencja regionalna EDUSCIENCE
Nasza szkoła jako jedna z pierwszych wśród 250 polskich szkół uczestniczyła w projekcie EDUSCIENCE. Już cztery lata temu nasi nauczyciele tworzyli materiały na platformę edukacyjną projektu, a przez ostatnie dwa lata testowali z uczniami możliwości cyfrowe współczesnego świata związane z wykorzystywaniem platformy edukacyjnej EDUSCIENCE współpracującej z Multitablicami oraz dostępem do portalu przyrodniczego przy żywym wsparciu świata Nauki i Metodyki.  więcej
  Październik w SSP Ostojów
  Wrzesień w SSP Ostojów
Wyjątkowa wirtualna lekcja historii pt. „Opowieść o Żydach polskich” odbyła się 23 października 2014 r. dla klas 4-6 SSP w Ostojowie.  Lekcja została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i poprzedza planowane na 28 października 2014 r. oficjalne otwarcie wystawy stałej opowiadającej o 1000-letniej historii społeczności żydowskiej w naszym kraju.  więcej 
7 października uczniowie klasy VA Samorządowej Szkoły Podstawowej im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie uczestniczyli w spotkaniu literackim z suchedniowskim poetą- p. Wojciechem Domagałą. Odbyło się ono w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.  więcej
Dnia 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Celem tegorocznej uroczystości było rozwijanie świadomości kulturowej naszych uczniów. Jak zapowiadaliśmy, nasza uwaga skupiła się na savoir-vivre w języku angielskim i niemieckim - uczniowie mieli za zadanie przedstawić obcojęzyczne zwroty grzecznościowe w postaci komiksów. Udało im sie to znakomicie!  więcej
 
  Część uczestników Projektu zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności komputerowych ukończyła trwający  kilka miesięcy kurs ECDL Start, realizowany ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”. Uczestnicy realizowali 4 moduły, będące tematem planowanych zajęć:
Moduł I. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
Moduł III. Przetwarzanie tekstów.
Moduł VI. Grafika menadżerska i prezentacyjna.
Moduł VII. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

więcej 

 
W piątek 6 czerwca uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie wzięli udział w II Sympozjum Naukowym Dzieci: Innowacyjne, Fascynujące, Pożyteczne, które odbyło się w auli Centrum Edukacji Artystycznej (CEART) Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł.  więcej
5 czerwca 2014r. w Samorządowej Szkole Podstawowej odbył się dzień otwarty dla mieszkańców miasta i gminy Suchedniów. Podczas spotkania p. dyrektor Joanna Piasta - Siechowicz zaprezentowała koncepcję pracy szkoły. Goście mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych, poznania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. Dodatkową atrakcję przygotowali uczniowie - uczestnicy warsztatów teatralnych projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji”.  więcej
  Klasa VI wybrała się na pieszą wycieczkę do Kamienia Michniowskiego. Trasa wiodła przez Jędrów, Krzyżkę i Michniów. Uczniowie pokonali ok. 4 kilometry. W Michniowie zainteresowała ich budowa nowoczesnego Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Obejrzeli też wystawę poświęconą pacyfikacji Michniowa w 1943 roku.  Po prawie  godzinnym marszu doszli do Kamienia Michniowskiego. Znajduje się tutaj rezerwat przyrody położony na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Występuje tutaj las o cechach lasu puszczańskiego oraz malownicze wychodnie skalne piaskowców triasowych. Nazwa rezerwatu pochodzi od góry o nazwie Kamień Michniowski (o wysokości 435,4 m n.p.m.).   więcej 
  Dnia 15 maja 2014 roku grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im.  Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie wybrała się  na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Byli to uczestnicy projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”. Najpierw udali się do Planetarium, gdzie na sferycznym ekranie  obejrzeli film pt. „Początek ery kosmicznej”. Film prezentowany był w technologii 2D.  Opowiadał
o  ostatnich 50 latach, kiedy ludzkość dokonała kroku wprzód, małego dla człowieka, a ogromnego dla ludzkości.   więcej 
  Obserwacje nieba w Beskidzie Niskim to wielka przygoda dla miłośników astronomii, uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Grupa uczniów uczestniczących w module „Kosmiczna fizyka” projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji uczestniczyła w trzydniowych warsztatach terenowych w miejscowości Oderne w Beskidzie Niskim, w samym sercu Łemkowszczyzny, położonej 25 km na południe od Gorlic, 4 km od Uścia Gorlickiego administracyjnie będąc jego przysiółkiem.
 więcej 
25 marca 2014 r. uczniowie SSP w Ostojowie (Maria Obara z klasy II, Artur Kinsman z klasy III, Karina Obara z klasy VB i Katarzyna Młodawska z klasy VI) wzięli udział w Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii”, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zaleziance.  więcej
14 marca 2014 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie odbył się Jubileuszowy X Konkurs Ortograficzny im. Emilii Peck. Wzięło w nim udział 20 uczniów Łącznej i Suchedniowa.  więcej
Doskonaleniu umiejętności komunikacji w języku angielskim służyło spotkanie uczniów SSP w Ostojowie z wyjątkową osobą Panią Mary Roy, rodowitą Szkotkę. Powitana zwyczajowymi hello   i good morning oraz szkockimi flagami przygotowanymi przez dzieci, Mary opowiedziała nam o szkockich zwyczajach, zaprezentowała oryginalną lalkę ubraną w tradycyjny strój.  więcej

W ramach projektu Eduscience uczniowie klasy Va uczestniczyli  w  dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Świdra. W poniedziałek  wcześnie rano wyjechali do Warszawy, gdzie o godzinie 1000 na Placu Defilad spotkali się z pilotem, który opiekował się grupą w czasie całego pobytu. więcej

 

Comenius w SSP w Ostojowie

Comenius i UJK

Od grosika do złotówki - projekt edukacji finansowej

Projekt Comenius - wizyta w Turcji

   

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj