W zakresie dbałości o  zdrowie psychiczne – emocjonalne realizujemy m.in. działania:

- zajęcia z własnym programem Opanuj się!, którego specyfiką jest współpraca/dialog między uczniem-nauczycielem-rodzicem, zorganizowana na bazie zeszytu ćwiczeń dla ucznia i instrukcji dla nauczyciela oraz rodzica/opiekuna. Problematyka podejmowana na godzinie wychowawczej jest kontynuowana w środowisku domowym w formie rozmów dziecka z rodzicem/opiekunem, ukierunkowanych zadaniami z Zeszytu ćwiczeń dla ucznia Opanuj się!. Trzyletni cykl jest powtarzany na kolejnych etapach edukacyjnych, dzięki czemu dziecko (pośrednio rodzic nauczyciel) otrzymuje informację zwrotną o rozwoju swojej postawy na przestrzeni trzech lat, sposobie patrzenia na siebie i otoczenie, systemie swoich wartości;

- wykłady on-line dla rodziców i nauczycieli, np.  psychologów Elżbiety Matczak czy Daniela Golemana na temat rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci i jej wpływie na wszechstronny rozwój dziecka;

- trening dla nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu komunikacji interpersonalnej psychologa dr Dariusza Tarczyńskiego;

- codzienne zajęcia popołudniowe (w formie opieki świetlicowej) relaksacyjne, kompensacyjne i korekcyjne realizowane z optymalnym wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i twórczych pomysłów nauczycieli i dzieci.

Pasowanie na ucznia  2018
Jak kultywować polskość? Czym rożni się taniec ludowy od narodowego, a mazur od mazurka? Kto dziś potrafi zatańczyć tańce narodowe? Na te pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy pierwszej SSP w Ostojowie. To, jak ważnym jest nauczanie tańców narodowych w szkole i uświetnianie nimi szkolnych uroczystości, dowiodły Pierwszaki podczas swojego święta.    więcej

III miejsce dla SSP w Ostojowie i wyróżnienie indywidualne dla Kariny Kazarjan w II Przeglądzie Spektakli  Szkolnych i Przedszkolnych „Uwaga! Dzieci na scenie” Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach pod patronatem honorowym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i medialnym patronatem TVP3 Kielce.    Więcej

XXVIII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej i Święto Szkoły

Słowo, w swej treści, akustycznym i inscenizacyjnym wyrazie królowało podczas XXVIII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej, który wieńczył Święto Szkoły – Dzień poświęcony Patronce Szkoły, Wandzie Łyczkowskiej, a w  tym roku także Wandzie Chotomskiej, poetce, która pozostawiła współczesnym czytelnikom niezwykły dorobek literacki.   Więcej

Teatr Łątka
Udział w teatrze szkolnym umożliwia emocjonalny rozwój młodego człowieka, kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętności twórczej ekspresji. Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów na  piękno słowa,  muzykę, dają  radość, uczą  kultury teatralnej.   Więcej
Dzień Babci i Dziadka
„Z całą salą śpiewam z Wami…” -parafraza tekstu piosenki Jana Tadeusza Stanisławskiego w kompozycji Urszuli Rzeczkowskiej z roku 1968, która została rozpowszechniona dzięki Jerzemu Połomskiemu, stała się myślą przewodnią uroczystego spotkania ponad 160 Babć i Dziadków naszych Uczniów 18 stycznia br.    więcej
Tegoroczne święto niepodległości to w naszej szkole cykl wydarzeń plastyczno-muzycznych. 10 listopada rozpoczęło się dźwiękami hymnu państwowego, odśpiewanego wspólnie przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.   więcej
Uroczystość ślubowania na ucznia
Sześć pierwszych jesiennych tygodni września i października były dla ubiegłorocznych przedszkolaków czasem spotkań ze szkolnymi obowiązkami, nową rzeczywistością poznawania świata, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i wejścia w rolę ucznia. Przygotowali się do tej roli znakomicie. Dnia 17 października zostali uroczyście włączeni w poczet uczniów SSP im. W. Łyczkowskiej.   więcej
 5 i 6 czerwca 18 uczniów  z klasy V  i VI  z Ostojowa uczestniczyło w bardzo atrakcyjnej wycieczce do Krakowa i Zatoru. Pierwszego dnia po przyjeździe do Krakowa zwiedzali podziemia dawnej stolicy Polski.
Więcej
30 maja 2017 r.  uczniowie klas IV-VI SSP w Ostojowie wybrali się na wycieczkę do Kielc. Jej głównym celem było obejrzenie w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach spektaklu pt. „Cyrograf”, który został osnuty na kanwie legend świętokrzyskich.   więcej
Pielgrzymka do Łagiewnik
więcej
14 czerwca uczniowie klasy III i IV pojechali na wycieczkę w okolice Chęcin. Najpierw razem z przewodnikiem weszli na wzgórze zamkowe. Po drodze poznali władców związanych z historią tego miejsca, których drewniane rzeźby zdobią drogą prze las prowadzącą do zamku. Z wieży podziwiali przepiękny krajobraz na Kielce i Góry Świętokrzyskie.  więcej
Bajkowe spotkania ze sztuką
Chałupki to niewielka miejscowość na terenie województwa świętokrzyskiego, w której znajduje się Muzeum Tradycji Garncarstwa. To wyjątkowe miejsce 12 czerwca odwiedzili uczniowie klasy drugiej wraz z rodzicami.   więcej
W ramach innowacji pedagogicznej „Mój Chopin” wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę śladami Fryderyka Chopina. Najpierw odwiedziliśmy Żelazową Wolę, gdzie znajduje się dworek, w którym urodził się słynny kompozytor. Spacerowaliśmy po pięknym parku nad rzeką Utratą, słuchając rozbrzmiewającej wokół muzyki Chopina. Następnie udaliśmy  się do Warszawy, gdzie zobaczyliśmy Dworzec Centralny i Pałac Kultury i Nauki, który góruje nad miastem. Późnym popołudniem odbyliśmy spacer pod budynek Sejmu, a w Muzeum Narodowym  obejrzeliśmy wystawę malarstwa polskiego. Największe wrażenie zrobił na  nas ogromny obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.  Zwiedziliśmy też wystawę  poświęconą odkryciom polskich archeologów w Egipcie.    więcej
Pasowanie na ucznia
Każde dziecko rozpoczynając naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej z wielką niecierpliwością czeka na moment, w którym zostanie pasowane na ucznia. Tę uroczystą chwilę poprzedzały przygotowania trwające już od pierwszych dni nauki.  Pierwszoklasiści uczyli się recytacji, śpiewu, tańca, poznawali trudną sztukę pracy w zespole, by zaprezentować się jako zgrana grupa dzieci gotowych przyjąć obowiązki ucznia.   więcej
Wizyta w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach była dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ostojowie podsumowaniem ich wiedzy o dziedzinach plastyki, okazją do poznania praktycznych działań artystycznych w zakresie podstawowych środków wyrazu plastycznego. Kielecki Plastyk zaprosił wszystkich o zainteresowaniach taką formą tworzenia sztuki do pogłębiania wiedzy i umiejętności otwierając wszystkie pracownie artystyczne i umożliwiając poznanie różnych dziedzin plastyki.  więcej
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, to święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO, obchodzone na całym świecie 23 kwietnia. Jego ideą jest promowanie czytelnictwa i edytorstwa oraz przypomnienie o tym jak ważna jest prawna ochrona własności intelektualnej. Data 23 kwietnia nie jest przypadkowa. W tym dniu na przestrzeni wieków urodziło się lub zmarło wielu wybitnych twórców literackich.  więcej
W naszym przedszkolu w dniu 25.04. 2016 r. odbyła się lekcja biblioteczna przeprowadzana przez panią Ilonę Krogulec i pana Dariusza Żołądka pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.  więcej
Dzień Babci i Dziadka
Do obchodów  Dnia Babci i Dziadka uczniowie naszej szkoły przygotowali się wcześniej. Napisali do nich listy, w których wyrazili swoje uczucia, podziękowania i życzenia z okazji zbliżającego się święta. Wykonali także prace plastyczne przedstawiające wizerunki swoich Dziadków. więcej
Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"
W tym dniu dzieci z klasy przedszkolnej obejrzały spektakl „Kopciuszek”. To opowieść o tym, że los sprzyja ludziom dobrym i szlachetnym, ale również o cudowności i niezwykłości świata. Oprócz Wróżki dzieci widziały gadającego kota, śpiewające warzywa i mówiące dziwnymi językami przedmioty.  więcej
Edyta Jungowska czyta dzieciom
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” została zainaugurowana w czerwcu 2001 roku i w bardzo szybkim czasie zjednała sobie życzliwość wielu znanych osób, m.in. Edyty Jungowskiej, z którą uczniowie naszej szkoły spotkali się w poniedziałek, 23 listopada w Wojewódzkim Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach. Aktorka zabrała dzieci w zaczarowany świat książek Astrid Lindgren.  więcej
Spektakl - Boska decyzja
Grupa teatralna uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie wyraziła swoje zdanie na temat szkodliwości nikotyny podczas tegorocznego powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym dotyczącym tematyki antytytoniowej pod hasłem: "Jestem Zdrowy – odrzucam dym papierosowy”.  więcej
Lekcja przyrody w muzeum i teatrze
 Leśna lekcja w Muzeum Narodowym połączona ze zwiedzaniem ekspozycji  „Zwierzęta i kontynenty” oraz spektakl "Robale" Teatru Laliki i Aktora "Kubuś" to punkty programu przyrodniczej wycieczki uczniów klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Ostojowie  więcej
Spotkanie z ratownikiem medycznym
„Pomagam poszkodowanemu” – to tytuł spotkania klasy przedszkolnej z ratownikiem medycznym  więcej
Pasowanie na ucznia
Atrybuty Pandory, Apolla, Afrodyty, Zeusa, Posejdona, Odyseusza, Ikara, Ateny, Temidy od dziś są we władaniu uczniów SSP w Ostojowie, którzy oswoili postacie mitologiczne, czerpiąc z nich wiedzę  na przyszłość.  więcej
Wycieczka do Oblęgorka
Uczniowie z klasy IV i VI b wybrali się na ciekawą wycieczkę literacko-przyrodniczą.  W Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku obejrzeli pamiątki po wielkim pisarzu oraz uczestniczyli  w lekcji muzealnej o jego afrykańskiej podróży. Zainteresowało ich  m.in.  okazałe biurko, przy którym Sienkiewicz pisał  powieść dla młodzieży „W pustyni i w puszczy”.  więcej
Tradycyjnie już od kilku lat klasa przedszkolna wita piękną, kolorową porę roku organizując ognisko integracyjne, które ma na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej w interakcji rodzic – dziecko – nauczyciel poprzez wytworzenie pogodnego nastroju przy wspólnych ogniskowych zabawach. Korzystając więc z ładnej jesiennej pogody 30 września klasa przedszkolna bawiła się wspólnie z rodzicami, dziadkiem i wychowawczynią na ognisku integracyjnym.  więcej
Co piszczy w trawie? Czy koza zjada naprawdę wszystko? Co było pierwsze jajko czy kura? Na te i na  wiele innych pytań dzieci z przedszkola i kl. „0”  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, szukały odpowiedzi w Zagrodzie edukacyjnej „Wieś. Co” w Skarżysku – Kamiennej. Zagroda ta mieści się przy ulicy Jodłowej 49. Jest to miejsce, gdzie wśród pól i łąk mieszkają kury, kozy, kuce i kot.  więcej
Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem, a rodzicem. Dlatego też w naszym przedszkolu  dzieci miały możliwość wyrazić  miłość do rodziców organizując 26 maja Dzień Matki i Ojca.  więcej 
Goszcząc w Instytucie Cervantesa stajesz się częścią świata hiszpańskojęzycznego – tak pomyśleli uczestnicy warsztatów językowych realizowanych w SSP Ostojów w ramach projektu Szkoły Kluczowych Kompetencji. Nauka języka hiszpańskiego wzbogacona została wycieczką do największej instytucji międzynarodowej upowszechniającej język hiszpański w naszym kraju: Instytutu Cervantesa w Krakowie.  więcej
Udział w spektaklu Teatru im. S. Żeromskiego CYROGRAF na kanwie legend świętokrzyskich, pisanie listu oficjalnego do pracowników teatru, spotkanie z dyrektorem Teatru Lalki i Aktora Kubuś, złożenie życzeń, wręczenie listów z podziękowaniem i gratulacjami - tak uczniowie SSP w Ostojowie zaznaczyli pamięć o Międzynarodowym Dniu Teatru. więcej
   Poznanie  siebie, samoakceptacja, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami to priorytety w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej. Sztuka daje olbrzymie możliwości  wspierania rozwoju dziecka poprzez korzystanie z różnych metod: technik plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych. Warsztaty charakteryzacji i maskoterapii prowadzone przez  p. Irenę Adamiak, aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu były dla uczniów i nauczycieli SSP w Ostojowie spotkaniem z charakteryzacją i kostiumem aktora. Uczniowie pod kierunkiem aktora dramatu i trenera ART wcielili się w postacie sceniczne.  więcej
  W tym roku, poszukując wspólnych wartości międzypokoleniowych, mających na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla starszych, dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, zaprosiły swoich dziadków do Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach na spektakl „Śmieciowy potwór” w reżyserii i scenografii znanego tureckiego specjalisty w dziedzinie teatru Karagöz - Cengiz’a Ozek’a .  więcej 
Pierwsze jesienne tygodnie stały się  dla ubiegłorocznych przedszkolaków czasem spotkań ze szkolnymi obowiązkami, nową rzeczywistością poznawania świata, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i wejścia w rolę ucznia. Dla pierwszoklasistów był to czas wytężonej pracy. Z wielkim zaangażowaniem przyjęli oni swoje obowiązki, wypełniając je sumiennie. W tym czasie  przygotowywali się również do bardzo ważnej dla nich uroczystości, jaką jest pasowanie na ucznia. Uczyli się recytacji, śpiewu, tańca, poznawali trudną sztukę pracy w zespole, by zaprezentować się jako zgrana grupa dzieci gotowych przyjąć obowiązki ucznia. Dzień pasowania na ucznia wpisał się w tradycję naszej szkoły.  więcej
  Jesień to piękna pora roku mieniąca się wszystkimi kolorami. To także pora roku bogata  w dary: kasztany, żołędzie, owoce, warzywa, grzyby itp. Jesień to również doskonała pora na ognisko. Klasa przedszkolna korzystając z pięknej jesiennej pogody 24 września bawiła się wspólnie z rodzicami i wychowawczynią na ognisku integracyjnym. Jak przystało na zabawy na świeżym powietrzu były: gry i zabawy sprawnościowe, zręcznościowe, zabawy z chustą animacyjną, wyścigi rodziców i dzieci. Atrakcją dla wszystkich była zjeżdżalnia linowa  i domek na drzewie.    więcej
2.06.2014 r. 10-osobowa grupa uczniów klas I-III uczestniczyła w warsztatach Kreatywny Dzień Dziecka. Fundatorem wyjazdu był pan Cezary Błach – przewodniczący samorządowej Korporacji Suchedniowskiej, a pomysłodawcą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Biuro Innowacji. Impreza odbyła się w gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej. Celem organizatora było  wyzwalanie wśród najmłodszych radości wspólnego działania i rozwijanie twórczych talentów . wiecej
Święto Dziadków 2014 w korespondencji  i spotkaniach

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. Święto Babci i Dziadka to czas niezwykły, pełen wzruszeń, wspomnień i uśmiechów.   więcej
  Dzień Mamy w SSP w Ostojowie
Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dzień Mamy i Taty w naszej szkole był świętowany 26 maja.
Sala przedszkolna stała się sceną, na której najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje talenty, indywidualne uzdolnienia oraz umiejętność pracy zespołowej. Uczniowie swoją miłość do rodziców okazali - tańcem, piosenką, wierszem oraz własnoręcznie wykonanymi laurkami. Następnie zaprosili swoich najbliższych do zabaw integracyjnych. więcej
 

Spektakl Jasno Ciemno

Bomb(k)owa wycieczka

Wycieczka do teatru

Antynikotynowa Petycja Uczniów

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj