Weekendowe warsztaty astronomiczne


Obserwacje nieba w Beskidzie Niskim to wielka przygoda dla miłośników astronomii, uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Grupa uczniów uczestniczących w module „Kosmiczna fizyka” projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji uczestniczyła w trzydniowych warsztatach terenowych w miejscowości Oderne w Beskidzie Niskim, w samym sercu Łemkowszczyzny, położonej 25 km na południe od Gorlic, 4 km od Uścia Gorlickiego administracyjnie będąc jego przysiółkiem.
Na warsztaty składały się na zajęcia terenowe, wizyty astronomów amatorów, rajd po modelu układu słonecznego 6,5km., zajęcia warsztatowe – konstruowanie zegara słonecznego, pokazy sprzętu astronomicznego, wizyta w mobilnym planetarium, filmy i zabawy edukacyjne o tematyce astronomicznej.
Wszystko to jest podsumowaniem działań realizowanych w szkole: warsztatów astronomicznych – prowadzonych w grupach 10 os., a w części praktycznej w podgrupach – dwóch 3 os. i jednej 4 os., realizujących indywidualne zadania w zakresie technik obserwacyjnych. W programie były zajęcia popularno – naukowe: rozwoju astronomii, mechaniki nieba, budowy wszechświata, techniki obserwacyjne, zajęcia wprowadzające do tematyki astronomii obserwacyjnej (zapoznanie ze stosowanymi technikami, aparaturą), zapoznanie ze sprzętem, czyli zaznajomienie uczniów z zasadą działania odrębnych stanowisk obserwacyjnych i przygotowanie do przeprowadzenia obserwacji, działania praktyczne – kierowanie pracami odkrywczymi zespołów, obserwacje astronomiczne.
Uczestnicy warsztatów wzięli udział w licznych, różnorodnych zajęciach, prowadzonych przez fizyków i astronomów. Cennym była każda rozmowa z prowadzącymi i możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie. Na zakończenie trzydniowych warsztatów uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w teście o tematyce związanej z astronomią i fizyką oraz przedstawili prezentacje swoich ulubionych tematów związanych z kosmosem. Praca uczniów została nagrodzona cennymi przyrządami do obserwacji astronomicznych takimi jak: teleskop, lornetka.
Młodzi pasjonaci astronomii dzielą się teraz swoimi doświadczeniami z innymi. Warsztaty te były dla uczniów wielką przygoda z kosmosem, spotkaniem z ekspertami w tej dziedzinie i doświadczeniem, czym jest pasja w życiu każdego człowieka.