Zasady odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistyZaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w sekretariacie szkoły przez okienko podawcze. Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa zaświadczenia może odebrać uczeń lub rodzic ucznia w dniu 31 lipca w godzinach 13.00 - 15.00, a w dniu 3 sierpnia - w godzinach 8.00 - 15.00. Przychodząc należy zastosować się do następującej procedury:

- zdezynfekować ręce przy wejściu,
- podczas pobytu na terenie szkoły mieć zakryte usta i nos,
- zachować 1,5 metrowy dystans między oczekującymi.

Należy zgłosić się z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru zaświadczenia.
Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
31 lipca od godz. 10.00 można również sprawdzić indywidualnie swoje wyniki na stronie OKE.

W tym celu należy:

1. Na aktywnym jeszcze koncie w poczcie Office365 odebrać login i hasło do logowania.
2. Wpisać w przeglądarkę adres internetowy: https://wyniki.edu.pl
3. Po wejściu na adres serwisu należy wpisać swój login i hasło.
4. Po wpisaniu loginu i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia i wynikami z egzaminów.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj