Nobel Prize

Kolejna Nagroda Nobla 2018 w dziedzinie literatury dla Polaka ośmieliła Nas do ujawnienia Naszych myśli o środowisku uczących się w SSP w Ostojowie zgodnie z koncepcją pracy szkoły kaizen.edu. Cytat: „Najsilniejszym mięśniem ludzkiego ciała jest język” (Tokarczuk, Bieguni, 2007, s. 117) odczytujemy w przenośni jako siłę słowa, budującą lub niszczącą. Chcemy budować – budujmy więc atmosferę uczenia się na bazie słów.

Zastanawiasz się, dlaczego Nobel Prize? Co wspólnego z nagrodą tej miary ma SSP w Ostojowie? W naszym przeświadczeniu nagroda jest zwieńczeniem ustawicznej pracy nad własnym doskonaleniem się, a to właśnie wpisuje się w działania, które w naszej społeczności podejmujemy codziennie. Chcemy, byś poznał nasze myśli wyrażone w słowach i obrazach.

09.03.2020  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

25.03.2020 Nauczanie zdalne

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole zorganizowana zostaje od 25 marca 2020 roku realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

09.04.2020 Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

25 i 26.05.2020 Kangur matematyczny

Podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów. Sprawdzenie umiejętności uczniów w sytuacji konkursowej.

06.04.2020 – Laptopy dla naszej szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

28.04.2020 Konkurs Dziennikarski II LO 2020
W III Konkursie Dziennikarskim II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku- Kam. I nagrodę oraz statuetkę Złote Pióro uzyskała Zuzanna Chrząszcz, uczennica VI klasy za reportaż „Długa przerwa, czyli o (nie)zwykłych uczniach (nie)typowo spędzających pauzę”.

 

16,17,18.06.2020  Egzamin ósmoklasisty

 

04.06.2020 Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca br.

 

26.06.2020  Zakończenie roku szkolnego

Odbiór świadectw i nagród książkowych za sukcesy osiągnięte w roku szkolnym 2019/20. Od soboty 27 czerwca uczniowie rozpoczynają wakacje.

 

01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego inspirowane najnowszym albumem Natalii Kukulskiej „Czułe struny”. Msza Święta. Powitanie szkoły, przywitanie przez  Dyrektora szkoły i przedstawiciela SU i RR.

Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.  Z kart historii. Symbolika (prezentacja na szybie drzwi do głównego wejścia do szkoły). Bezpieczeństwo w szkole. Nauka w naszej szkole będzie odbywać się według Procedur funkcjonowania SSP im. W. Łyczkowskiej  w Ostojowie w czasie epidemii w trybie stacjonarnym.

  

 

 

 

 

17.09.2020  Rocznica 17 września 1939 r. 

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Z kart historii. Odśpiewanie hymnu  narodowego. Symbolika (prezentacja na szybie głównego wejścia do szkoły).

 

 

 

 

 18.09.2020.  Lekcja on-line z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Klasa IV i V brały udział w lekcjach on-line „Z Żelazowej Woli do Łazienek Królewskich. Chopin, muzyka i przyroda.” Cześć muzyczna to mini recital chopinowski z komentarzem, ćwiczeniami i zadaniami  z wykorzystaniem obrazów Jerzego Dudy Gracza. Część przyrodnicza to wirtualne spacery po Łazienkach Królewskich i parku w Żelazowej woli połączone z rozpoznawaniem flory i fauny obu środowisk przyrodniczych.

22.09.2020  Sprzątanie Świata- Polska 2020  

Kształtowanie postawy ekologicznej.

Informacja na temat akcji  Sprzątanie Świata- Polska 2020 w lokalnych mediach.

 

wrzesień – grudzień  Realizacja projektu czytelniczego „Historia rozwoju pisma i książki”

Lekcje, warsztaty biblioteczne, prezentacje multimedialne dotyczące tej tematyki.

Zdjęcie

 

 

22.09.2020 Lekcje o bezpieczeństwie w szkole i drodze do szkoły

Udział uczniów wszystkich klas. Prowadzenie: kom. Anna Sławińska – specjalista wydziału Prewencji KPP Skarżysko- Kamienna

Zdjęcia

 

 

30.09. Dzień Chłopaka

Życzenia. Symbolika (prezentacja na szybie drzwi do głównego wejścia do szkoły).

 

14.10.2020. Dzień Edukacji Narodowej

Wyrażanie szacunku dla pracowników oświaty. Prezentacja multimedialna z życzeniami.

Symbolika (prezentacja na szybie drzwi do głównego wejścia do szkoły).

Zdjęcia

 

16.10.2020. Dzień Papieski  

Płomień dla św. Jana Pawła II. Symbolika (prezentacja na szybie drzwi do głównego wejścia do szkoły).

Zdjęcia

 

17.10.2020. Wycieczka klasy szóstej do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim i do parku trampolin FlySky w Kielcach

Zdjęcia

 

20.10.2020. Pasowanie na ucznia

Włączenie Pierwszoklasistów w poczet uczniów SSP im. W. Łyczkowskiej  w Ostojowie poprzez udział w Ceremoniale Pasowania na ucznia: zaśpiewanie hymnu państwowego, oddanie hołdu Patronce szkoły, złożenie przysięgi uczniowskiej, dokonanie aktu pasowania, otrzymanie stroju galowego i legitymacji szkolnej. Program artystyczny „Kram z literami”.

Zdjęcia

 

26.10.2020. Nauczanie zdalne w klasach IV-VIII

 

09.11.2020. Nauczanie zdalne w klasach I-III. Kontynuacja nauczania zdalnego w klasach IV- VIII

 

11.11.2020. 102. rocznica Odzyskania Niepodległości

Przystąpienie do akcji „Niepodległa do hymnu”.

 

17.11.2020 I etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

20.11. I etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

27.11.2020 I etap Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Uczeń klasy VI – uczeń klasy VIII Jakub Stępnik zakwalifikował się do etapu II  rejonowego.

 

26.11. 2020. I etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii.

Uczeń klasy VI Jerzy Markiewicz zakwalifikował się do etapu II  rejonowego.

 

Listopad - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Awans ucznia klasy VIII Jakuba Stępnika do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów.

 

06.12.2020. Listy do Św. Mikołaja

Zdjęcia

8,15.12.2020.  Lekcje o bezpieczeństwie podczas świątecznej przerwy zimowej i ferii zimowych

Prowadzenie zajęć zdalnych we wszystkich klasach: kom. Anna Sławińska – specjalista wydziału Prewencji KPP Skarżysko- Kamienna.

15.12.2020. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Bezpieczna droga do szkoły 2020"

Udział w tym konkursie wzięli uczniowie klas I-III. Nagrodzeni zostali: Tatiana Cwała uczennica III klasy, Wiktor Kamiński i Adam Włodarczyk, uczniowie I klasy. Koordynator kom. Anna Sławińska, jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku –Kamiennej. Zdjęcia

23.12.2020. Jasełka 2020 i życzenia świąteczno-noworoczne

zdjęcia

04.01.2021. Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

27 listopada br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z którym, w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W związku z tym, zgodnie z zapisami Statutu szkoły, pierwsze półrocze kończy się przed feriami, a w praktyce przed świętami, czyli 22 grudnia br.

 

05.03.20. Ostojowski Czwartek, eliminacje  do XXX Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej i prezentacja trzech projektów pt. „Autorzy naszych lektur”.


12.01.20. Uczniowie wolontariuszami.  "WIATR W ŻAGLE" - 28. finał WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Kwesta uliczna.20.12.19. Wigilijna Moc Słowa i Gestu. Zwielokrotnienie siły słowa, gestów i kolęd w przesłaniu bożonarodzeniowych życzeń niesłabnącej WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.

       6.12.19 Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzień, kiedy marzenia opisane w liście uzyskują rzeczywisty wymiar. Przeżycie radości przygotowań i spotkania, radości obdarowania i otrzymania.


5.12.19 Czołowe miejsca w Wojewódzkim Turnieju Szachowym dla dzieci klas  I-III. Organizator - Szkoła Podstawowa nr 8 ze Skarżyska-Kamiennej.
   


26.11.2019 
Konkurs Historyczny „Historia mojego regionu po polsku i po angielsku”. Tegoroczny temat konkursu: Ludność mojego regionu wobec losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.
     
     
     
     
     


29.10.10 „TAK” technologiom informacyjno-komunikacyjnym w nabywaniu przez uczniów kompetencji cyfrowych. Inauguracja zajęć projektu „Szkoła TIK na TAK!”.
     
     
     
     28.10.19. Warsztaty „Powiat skarżyski-poznaję, rozumiem, współtworzę" – ja w konkursie plastycznym i fotograficznym „Powiat skarżyski – moja Mała Ojczyzna”.
 

25.10.19. Podążamy do miejsc pamięci narodowej – utrwalamy minione.
 


18.10.19 Trzecie  miejsce  w turnieju  piłkarskim podczas eliminacji powiatowych XX turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10 chłopców.
     


16.10.19. Pasowanie na ucznia pierwszej klasy SSP w Ostojowie. „Rozgrywki pierwszoklasistów na szachownicy”.
 11.10.19. Dzień Edukacji Narodowej. Wyjątkowa chwila w wyjątkowym miejscu z wyjątkowym głosem Anny German - uhonorowanie zasług Nauczycieli i pracowników SSP w Ostojowie.
 30.09.19. Dzień Chłopca. Szach i mat na prawdziwej szachownicy. Jestem Królem!
 24.09.19 Akcja wyborcza Samorządu Uczniowskiego – mój głos z odpowiedzialnością za funkcję społeczną.24.09.19 Sprzątanie świata – Polska 2019 „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy!” i … zbieramy zioła, kwiaty do suszenia.
       


20.09.19. Mistrzem być…
… spotkanie z Marcinem Prusem, 97. krotnym reprezentantem Polski w piłce siatkowej.
 17.09.19 Akcja przedwyborcza Samorządu Uczniowskiego – kim jestem? Co chcę zrobić z Tobą dla Ciebie?
 


17.09.19 Rocznica 17  września 1939r. na kartach historii.
7.09.19 Narodowe czytanie – moc wspólnego czytania w szkolnej CZYTELNI.1.09.19 W labiryncie wiedzy – rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020. Będzie trwał do 26.06.2020

 


Sukcesy sportowe

     

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj