Nauczyciele na medal


Dzień Edukacji Narodowej jest jednym z wyjątkowych dni dla polskiej edukacji. Upamiętnia on datęrnika 1773 r.,  dzień powołania przez polski Sejm z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.  Towarzyszą mu życzenia dzieci, rodziców, kwiaty, lokalne uroczystości. Nagradzani są wyróżniający się nauczyciele.  Podczas tegorocznej  powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Panie Magdalena Borowiec  i  Magdalena Miernik zostały odznaczone  Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to najwyższe polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.  Medal jest przyznawany nauczycielom za wyróżniającą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej. Pani Magdalena Borowiec  jest nauczycielką matematyki, Pani Magdalena Miernik nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczynią klasy drugiej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Numer konta Rady Rodziców:/p>

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. KKontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja/a>
  5. Wesprzyj