Na świętokrzyskim szlaku


W dniu 17 września br. uczniowie klasy V z SSP w Ostojowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej w ramach projektu „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”. Organizatorem był Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, do którego należy gmina Suchedniów. Pierwszą część wycieczki stanowiły zajęcia w Świętokrzyskim Parku Narodowym na ścieżce edukacyjnej Kakonin-Łysica-Święta Katarzyna. Uczniowie pieszo pokonali kilkukilometrowy szlak z przewodnikiem z ŚPN. Poznali cele i formy ochrony przyrody w Polsce. Obserwowali  unikalne naturalne ekosystemy gołoborza i lasu jodłowo-bukowego. Zachwycili się dziedzictwem kulturowym naszego regionu na przykładzie kapliczki św. Mikołaja i  zabytkowej chałupy w Kakoninie. Drugą częścią wycieczki były edukacyjne warsztaty pszczelarskie w Świętej Katarzynie. Uczniowie  dowiedzieli się niu pszczół dla przyrody i człowieka oraz  poznali ich niezwykły świat. Ciekawe okazały się też zwyczaje  pszczelarskie. Na zakończenie uczniowie samodzielnie wykonali świece na bazie składników pochodzenia naturalnego, czyli wosku pszczelego. Wycieczka miała ogromne walory poznawcze i wychowawcze.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj