Narodowe czytanie w Ostojowie


Zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja Narodowego Czytania cieszy się coraz większą popularnością wśród społeczeństwa i przyciąga coraz więcej odbiorców. Wydarzenie współtworzy szereg instytucji samorządowych i pozarządowych, przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz tysiące Polaków. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie bogactwa literatury polskiej, popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno języka ojczystego oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Od ośmiu lat, w pierwszą sobotę września, w całym kraju Polacy czytają publicznie wspólnie wybrane dzieło należące do kanonu literatury narodowej. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania przebiegała pod hasłem „Osiem lektur na ósme czytanie” i poświęcona była nowelom polskim. Wśród zaproponowanych do czytania utworów znalazły się: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, Sawa (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, włączając się w to przedsięwzięcie, przygotowała szereg wydarzeń, m.in. zajęcia biblioteczne dla uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, które odbyły się 13 września 2019 roku w siedzibie szkoły. Pięcioklasiści i szóstoklasiści dowiedzieli się, jakie korzyści płyną z czytania, chętnie włączając się w rozmowę dotyczącą istoty i walorów czytania. Poznali główne cele akcji Narodowe Czytanie, a także terminy „nowela”, „narrator” i „punkt kulminacyjny”. Następnie odczytali fragmenty noweli pt. „Katarynka” Bolesława Prusa i na ich podstawie wykonywali ćwiczenia w grupach. Zwieńczeniem zajęć było wspólne przeglądanie publikacji „Antologia niepodległości: stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018” przekazanej Bibliotece przez Kancelarię Prezydenta RP.r                                                                                                                                      Marta Boszczyk, Katarzyna Garbuzik
                                                                                                                                    Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW w Kielcach

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj