Nauczycielka na medal... Medal Komisji Edukacji Narodowej


W piątek 12 października 2018 roku podczas powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Monika Wojteczek otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest to najwyższe polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medal jest przyznawany nauczycielom za wyróżniającą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej. Pani Monika Wojteczek jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego i wychowawczynią klasy drugiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj