Międzynarodowy Dzień Bibliotek szkolnych - czyli imieniny naszej biblioteki

Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad użyteczność. Jeżeli więc  tego się zakładający trzymać  zechce, trzeba iżby czytelników  oświecieńszymi i  lepszymi czyniła.

Ignacy KrasickiJest to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotek Szkolnych, które obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Poprzedzając  to wydarzenie w życiu naszej szkoły biblioteka szkolna  przeprowadziła kilka projektów bibliotecznych.  Celem spotkań w klasie czwartej, piątej i siódmej było wzbogacenie wiedzy o książce od czasów książki rękopiśmienniczej do czasów książki drukowanej. W ramach tego projektu uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. Historia książki, po obejrzeniu której nastąpiła dyskusja pełna uwag , spostrzeżeń  i wymiana ciekawostek z dziedziny tej wiedzy. Lektury znane i  lubiane to konkurs  w klasie trzeciej i czwartej poprzedzony lekcją biblioteczną, która miała na celu przypomnienie uczniom twórców tytułów lektur dla nich. Laureatami tego konkursu byli: Daria Dulęba, Szymon Materek i Julia Mirek. W konkursie plastycznym  w klasie czwartej pt. Moja ulubiona książka, którego celem było propagowanie twórców dzieł literatury dla dzieci i młodzieży, pierwsze miejsce zajął Wiktor Niemczyk , a wyróżnienie zdobył Dawid Syzduł .Klasa siódma w ramach przygotowań do Dnia Bibliotek Szkolnych wzięła udział w  konkursie  pt. Spotkanie z biblioteką. Celem konkursu było promowanie biblioteki w środowisku lokalnym oraz promowanie czytelnictwa wśród uczniów. tym uroczystym dniem , w ramach współpracy międzybibliotecznej Wyróżnieni  uczniowie w tym konkursie to:  Zofia Obara, Zuzanna Krogulec i Marlena . W związku z tym uroczystym dniem w ramach współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Skarżysku Kamiennej  odbyła się lekcja dla uczniów klasy szóstej i siódmej. Prowadziły ją panie: Ewelina Jurek i Agnieszka Wikło – pracownice Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej. Tematem lekcji było wzbudzanie zainteresowań uczniów czytaniem i książką .Bardzo miłe panie najpierw przeprowadziły z uczniami dyskusję na temat ostatnio przeczytanych przez nich książek. Następnie nastąpiła- burza mózgów- na temat zalet czytania. W dalszej kolejności uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną  O tym dlaczego warto czytać i Zalety czytania książek. Kolejnym etapem było wskazanie w pracy grupowej na co dzieci zwracają  uwagę przy wyborze książki, z czym kojarzy im  się czytanie. Na zakończenie w formie zabawy dzieci zgadywały poprawny tytuł książki i jego autora. Dziękujemy za tak mile spędzony czas.

Lena Kowalik , Maria Obara

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. KonKontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja>
  5. Wesprzyj