Lekcja biblioterapeutyczna - DOBRZE JEST MIEĆ PRZYJACIELA


W ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole odbyła się lekcja biblioterapeutyczna pt. ,,DOBRZE JEST MIEĆ PRZYJACIELA” -24.10.2018 r.
Lekcja miała miejsce w klasie II I III.
Prowadzące: Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak - pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kam.
Cele:
• Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni i jej znaczenie w życiu
• Kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych
• Pobudzanie wyobraźni czytania

Metody pracy: dyskusja, praca w małych grupach, burza mózgów

Przebieg zajęć: Na wstępie zapoznanie uczniów z tematem zajęć, który zawarty był w zagadce. Przeczytanie uczniom bajki terapeutycznej „Bajka o dwóch ołówkach”. Dyskusja na temat wysłuchanej bajki. Uczniowie odpowiadali na zadane pytania. Następnie – burza mózgów – uczniowie wyjaśniali co to jest przyjaźń. Przedstawienie uczniom ćwiczenia – zabawy „Cechy przyjaciela”. Na zakończenie – w formie zabawy – uczniowie wypisywali cech swojego najlepszego przyjaciel (ćwiczenie z kwiatuszkiem).

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Dzieci uważnie słuchały, żywo reagowały na pytania i aktywnie uczestniczyły w zadaniach. Lekcja wzbudziła wśród uczniów duże zainteresowanie.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj