Ogród dobrych słów

 W ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole odbyła się lekcja biblioterapeutyczna
pt.,,Ogród Dobrych Słów’- 30.10.2019 r.
Prowadzące: Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak - pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kam.

Cele:
· Wzbudzanie zainteresowania książką i czytaniem
· Uświadomienie ważności wypowiadania zwrotów grzecznościowych
· Pobudzanie wyobraźni czytania
 
Metody pracy:
 wysłuchanie czytanego tekstu, dyskusja, obserwacja, praca indywidualna, burza mózgów

Środki dydaktyczne:
kartki  do uzupełnienia: Kwiatek do kolorowania z grzecznościowymi słowami

Przebieg zajęć: Przeczytanie tekstu biblioterapeutycznego „Ogród dobrych słów”. Dyskusja z uczniami na temat przeczytanego tekstu. Następnie – burza mózgów – uczniowie odpowiadali w jakich sytuacjach należy używać zwrotów grzecznościowych. Na zakończenie uczniowie przygotowywali kolorowy kwiatek z „dobrymi słowami”.
Dzieci uważnie słuchały, żywo reagowały na pytania i aktywnie uczestniczyły w zadaniach. Lekcja wzbudziła wśród uczniów duże zainteresowanie.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj