XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej- zakończył się etap powiatowy


Od 21 lutego do 4 marca 2022 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz jej filie -przeprowadziła powiatowe i międzypowiatowe etapy XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej. Jury powołane przez biblioteki w poszczególnych powiatach wyłoniło zwycięzców (jednego ucznia z klas 0-3, jednego ucznia z klas 4-6, jednego ucznia z klas 7-8) z każdego powiatu. Poniżej link do strony internetowej PBW w Kielcach, na której zamieszczono wyniki etapu powiatowego: https://pbw.kielce.pl/2022/03/07/xxxi-wojewodzki-konkurs-recytatorski-im-wandy-lyczkowskiej-wyniki-etapu-powiatowego/
 Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Został także umieszczony w Wykazie konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. (Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/02/zarza%CC%A8dzenie-nr-12.2022.pdf )
 Pan Sławomir Kasprzyk- dyrektor PBW w Kielcach podkreślił, że XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej jest jednym z największych projektów realizowanych wspólnie z Samorządową Szkołą Podstawową im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach. Jest doskonałym przykładem owocnej współpracy PBW w Kielcach ze środowiskiem szkolnym z całego terenu województwa świętokrzyskiego. Więcej na stronie PBW: https://pbw.kielce.pl/2022/03/04/powiatowy-etap-wojewodzkiego-konkursu-recytatorskiego-im-wandy-lyczkowskiej/

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj