Kolejne laptopy dla SSP w OstojowieSamorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie pozyskała kolejne laptopy (5 sztuk) staraniem Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". Laptopy zostały przekazane szkole przez organ prowadzący Gminę Suchedniów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+   wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.  Dziękujemy p. Beacie Kaszubie za przedsiębiorczość!

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj