Uczeń SSP w Ostojowie-laureatem V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Uczeń SSP w Ostojowie-laureatem V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki
Z wielką dumą informujemy, że Jakub Stępnik uczeń 8 klasy SSP w Ostojowie jest laureatem V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. Konkurs jest organizowany przez Kuratorium Oświaty
w Kielcach. Uzyskanie tytułu laureata oznacza, że uczeń automatycznie otrzymuje ocenę celując ą
z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Otrzymuje też dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej. Gratulujemy sukcesu Jakubowi oraz jego nauczycielce matematyki Pani Magdalenie Borowiec.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj