Jak pomóc bezdomnym i poranionym zwierzętom


W środę 13 grudnia uczniów SSP w Ostojowie odwiedził  inspektor ds. ochrony środowiska Jacek Odzimek z Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Opowiadał o zwierzętach towarzyszących człowiekowi, udomowionych i dzikich. Szczególną uwagę zwrócił na zwierzęta bezdomne, zwłaszcza psy. Wyjaśnił przyczyny bezdomności zwierząt oraz omówił zasady zachowania się w przypadku  spotkania z takimi zwierzętami. Poinformował, że na terenie naszej gminy znajduje się schronisko dla bezdomnych psów, gdzie można zwracać się o pomoc dla nich. Można też samemu pomóc, poprzez opiekę nad tymi zwierzętami, dostarczanie karmy, zabawek i wyposażenia. Opowiedział też o zagrożeniach występujących w kontakcie z dzikimi zwierzętami. Zwrócił uwagę na konieczność pomocy zwierzętom poranionym w wypadkach komunikacyjnych. Powiedział jak należy zachować się w przypadku napotkania takiego zwierzęcia i kogo należy zawiadomić. Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu opowiadając o swoich doświadczeniach dotyczących opieki nad zwierzętami i kontaktów z nimi. Pan Jacek Odzimek swoim dialogiem z uczniami włączył się w edukację humanitarną, która jest ważnym zadaniem szkoły, a jej celem jest kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do żywych istot i środowiska, w którym żyjemy.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj