Nagroda specjalna dla SSP w Ostojowie 


Do tegorocznego XIII Międzyszkolnego Konkursu Jasełek i Przedstawień Wigilijnych organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kielcach przystąpił zespół teatralny Szaaaa… z przedstawieniem „Kolędy i pastorałki Wandy Chotomskiej”. Kolejny występ uczniów spotkał się z bardzo dobrym odbiorem jury; spełniliśmy 98% wymagań określonych w kryteriach oceny występu. Jury zwróciło szczególną uwagę na „elementy folklorystyczne, rekwizyty kolędników i ogólną radość dzieci, spójną z treścią przedstawienia”. Należy dodać, że elementy folklorystyczne tworzyła muzyka, taniec i stroje regionalne kolędników; zaś rekwizyty - rękodzieła artystycznego ostojowskiego twórcy ludowego pana Włodzimierza Ciszka – zmieniły konwencje tradycyjnych kolędników i podkreśliły nasz związek z regionem. Wysoko oceniamy udział 37 uczestników (od 6 – 13 roku życia), którzy pięknie odtworzyli swoje role pomimo utrudnień: nagłośnienia i małej przestrzeni scenicznej. Cenimy sobie udział uczniów naszej szkoły w tego typu przedsięwzięciach w konfrontacji z innymi szkołami z całego województwa, poza wyróżnieniem otrzymaliśmy także nagrodę specjalną.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj