Harmonogram uroczystości szkolnych i forma współpracy Rodziców ze szkołą 2017/2018


Harmonogram wydarzeń i uroczystości szkolnych  oraz form współpracy Szkoły
z Rodzicami i instytucjami w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Wydarzenie

Cele i forma współpracy

4 września

Rozpoczęcie roku

Wyznaczenie celów nauczyciela, rodzica, ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego godzina: 8.00 Msza Święta; 9.00-10.00 (udział pocztu sztandarowego - klasa VII ). Powitanie szkoły.

Współuczestnictwo we Mszy świętej; przywitanie przez  dyrektora szkoły

i przedstawiciela SU i RR. Z kart historii. Bezpieczeństwo w szkole. Odświętny strój (białe koszule i kołnierz szkolny).

Złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową W. Łyczkowskiej.

2 września

Narodowe Czytanie

„Wesela”

Promowanie czytelnictwa i krzewienie kultury czytelniczej 

Udział w ogólnopolskiej akcji czytania dzieła S.Wyspiańskiego.

10 września

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

11września

Próbna ewakuacja

Zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia

Próbna ewakuacja przeprowadzona przez Straż Pożarną.

wrzesień

Bezpieczeństwo na drodze

Zasady bezpiecznego ruchu drogowego

Spotkanie z Policją, warsztaty w klasach I-III i IV-VII na temat bezpiecznej drogi do szkoły i korzystania z ze środków komunikacji

14 września

Spotkania klasowe 1800  klasy 0 - VII

Dialog Rodzica z nauczycielem

Planowanie współpracy Rodziców ze Szkołą. Zapoznanie rodziców z  dokumentami regulującymi pracę szkoły.

15-17 września

Sprzątanie Świata- Polska 2017

Kształtowanie postawy ekologicznej

Udział w akcji Sprzątanie Świata- Polska 2017. Zbiór ziół i kwiatów przeznaczonych do suszenia.

18 września

Rocznica 17 września 1939

Kształtowanie postaw patriotycznych

Z kart historii. Odśpiewanie hymnu narodowego o 8:00. Odświętny strój (t-shirt + biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

19 września

Akcja przedwyborcza do SU

Kształtowanie postaw obywatelskich

Apel SU.

26 września

Akcja wyborcza SU

Przyjęcie odpowiedzialności za funkcję społeczną

Głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.

29 września

Dzień Chłopca

Budowanie wyższej samooceny

Książka dla kolegi z wpisami koleżanek. List w formie zakładki.

wrzesień

Basen – nauka pływania

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku

Wyjazd na basen do Starachowic dla grupy uczniów ( nauka pływania- zabawy w wodzie).

2-6 października

Zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej

Formułowanie oficjalnych zaproszeń

Przygotowanie zaproszeń we współpracy z Radą Rodziców i przekazanie ich

 emerytowanym pracownikom szkoły.

13 października

Dzień Edukacji Narodowej

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Wyjazd do Teatru Tańca w Kielcach.

Odświętny strój ( t-shirt + biała bluzka pod spodem)

15 października

Msza Święta

Wzmacnianie tożsamości zbiorowej

Msza Święta w intencji  nauczycieli i pracowników szkoły, godz. 11:00.

16 października

Dzień Papieski

Rozumienie symbolu światła w religii chrześcijańskiej

Płomień dla św. Jana Pawła II.

17 października

Pasowanie na ucznia kl. I

Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów SSP Ostojów

Odświętny strój (t-shirt + biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

20 października

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

24 października

Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

Propagowanie czytelnictwa

Święto naszej biblioteki.

listopad

I Powiatowy Turniej Badmintona Świętokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych                  

Popularyzacja badmintona,  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Organizacja  i udział w  turnieju.

listopad

VII Regionalny Dziecięcy Konkurs Recytatorski Gwarą Ludową „Chodźta bosso pu Łysicy”

Upowszechnianie kultury regionu

Doskonalenie sztuki żywego słowa poprzez udział w konkursie.

 

1 listopada

Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć.

10 listopada

Święto NiepodległościWzmacnianie tożsamości narodowej

Rozśpiewana przerwa – wspólny śpiew pieśni patriotycznych; złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej; Odświętny strój (t-shirt + biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

13-17 listopada

Listy do Św. Mikołaja

Wyrażanie swoich oczekiwań z uwzględnieniem wartości materialnych i niematerialnych

Przygotowanie listów i wysłanie ich.

16 listopada

Spotkania klasowe 1730 oddział przedszkolny i klasy I- III; 1800- klasy IV- VII

Przekazywanie rodzicom informacji o postępach uczniów

Zebranie wychowawców klas z rodzicami. Możliwość indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.

17 listopada

Gazetka szkolna

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły przez dziecięcych redaktorów

Wydanie gazetki szkolnej.

17 listopada

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

23 listopada

Andrzejki

Kultywowanie tradycji ludowej.

Zabawy andrzejkowe (indywidualnie w klasach) i dyskoteka.

28 listopada

I Ty jesteś Św. Mikołajem

Przyjęcie roli obdarowującego

Losowanie listów do Św. Mikołaja.

listopad

 

Wojewódzki Konkurs

z języka polskiego

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej

Udział w etapie szkolnym.

listopad

 

Wojewódzki Konkurs

z matematyki

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej

Udział w etapie szkolnym.

listopad

 

Wojewódzki Konkurs

z języka angielskiego

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej

Udział w etapie szkolnym.

23 listopada

-6 grudnia

 

Powiatowy Turniej Mikołajkowo-Świąteczny

w Badmintonie

Popularyzacja badmintona i promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

Organizacja  i udział w  turnieju.

4 -10 grudnia

Godzina kodowania

Kształtowanie kompetencji informatycznych

Zajęcia kodowania.

6 grudnia

Święty Mikołaj

Przeżycie radości z obdarowania i otrzymania

Uroczyste rozdanie paczek. Udział Rodziców i Rodzeństwa. Świąteczne udekorowanie korytarzy.

8 grudnia

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

11-15 grudnia

Zaproszenia na spotkanie świąteczne, kartki świąteczne

Formułowanie oficjalnych zaproszeń

Przygotowanie zaproszeń na spotkanie świąteczne we współpracy z Radą Rodziców

i przekazanie ich emerytowanym pracownikom szkoły.

12 grudnia

Dzień Praw Człowieka

Porządkowanie informacji w formie mapy mentalnej

Mam prawo do…– mapy mentalne.

18 – 22 grudnia

Kiermasz świąteczny

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości

Organizacja kiermaszu.

21 grudnia

Życzenia świąteczne

Formułowanie życzeń świątecznych, kultywowanie tradycji

Przygotowanie i przekazanie kart świątecznych dla instytucji i osób współpracujących ze szkołą.

22 grudnia

Koncert kolęd

Budowanie atmosfery świąt we współpracy

Wspólne kolędowanie, pieczenie chleba i pierniczków. Program świąteczny. Odświętny strój (t-shirt + biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

23 grudnia

-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć.

styczeń

II Powiatowy Turniej Badmintona Świętokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych

Popularyzacja badmintona,  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.                                                                                                      Organizacja  i udział w  turnieju.

styczeń

Basen- nauka pływania

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku                                                                             Wyjazd na basen do Starachowic dla grupy uczniów ( nauka pływania- zabawy w wodzie).

1 stycznia

Nowy Rok

Dzień wolny od zajęć.

6 stycznia

Jasełka

Kultywowanie tradycji.

Jasełka dla społeczności lokalnej w kościele w Ostojowie.

14 stycznia

WOŚP

Wdrażanie uczniów do wolontariatu

Kwesta uliczna.

8-12 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

Wyrażanie uczuć w dowolnej formie

Przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka.

18 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

Poszukiwanie wspólnych wartości między pokoleniami

Wręczenie upominków Babciom i Dziadkom -  Rodzicom naszych Rodziców – spotkanie międzypokoleniowe, godz. 9.00 sala gimnastyczna.

19 stycznia

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

24 stycznia

Dzień Talentów

Autoprezentacja uczniów

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu. 

styczeń i luty

Narty Dzieciom

Popularyzacja jazdy na nartach, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.                                                                                                              Wyjazd  na narty do Krajna. Nauka jazdy na nartach.

luty

Basen – nauka pływania

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku                                                                             Wyjazd na basen do Starachowic dla grupy uczniów ( nauka pływania- zabawy w wodzie).

luty

Konkurs Literacki im. Ireny Zielińskiej „Radość pisania. Możność utrwalania”

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Zachęcenie uczniów do zaprezentowania własnych umiejętności pisarskich, popularyzowanie twórczości literackiej, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności.

 

2 lutego

Rada klasyfikacyjna

Wpisanie ocen klasyfikacyjnych do dziennika.

6 lutego

Walentynki

Włączenie się w zwyczaje krajów anglojęzycznych 

Dzień na czerwono, poczta walentynkowa.

7 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wdrażanie do bezpiecznego i świadomego korzystania z sieci.

Zajęcia z wykorzystaniem zasobów internetowych.

8 lutego

Spotkania klasowe 1730 oddział przedszkolny i klasy I- III; 1800- klasy IV- VII

Poinformowanie Rodziców o wynikach klasyfikacji na I półrocze.

9 lutego

Gazetka szkolna

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły przez dziecięcych redaktorów

Wydanie gazetki szkolnej.

10 lutego

Bal karnawałowy

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Bal karnawałowy, godz. 10.00

12 -23 lutego

Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć.

16 lutego

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

27 lutego

Wykonanie zaproszeń

Formułowanie oficjalnych zaproszeń

Przygotowanie zaproszeń na eliminacje do Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej- „Ostojowski Czwartek”.

marzec

Kangur Matematyczny

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów

marzec

XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny im. Emilii Peck

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Popularyzowanie zasad poprawnej i estetycznej pisowni, rozbudzanie zainteresowań językiem ojczystym, upamiętnienie postaci Emilii Peck.

marzec

III Powiatowy Turniej Badmintona Świętokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych                  

Popularyzacja badmintona,  promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Organizacja  i udział w  turnieju.

marzec

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Zdobywanie wiadomości i umiejętności przez doświadczenia, rozbudzanie pasji przyrodniczych.

1 marca

Mały Konkurs Recytatorski

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej

Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje szkolne.

Spotkanie społeczności lokalnej, godz. 17.30.

8 marca

Dzień Kobiet

Budowanie wyższej samooceny

Książka dla koleżanki z wpisami kolegów. List w formie zakładki.

marzec

Rekolekcje wielkopostne

Przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych

Msza Święta z nauką rekolekcyjną, godz. 11.00

12-15 marca

Wykonanie zaproszeń

Formułowanie oficjalnych zaproszeń

Przygotowanie zaproszeń na Święto Szkoły.

16 marca

Wręczenie zaproszeń

Integrowanie społeczności lokalnej, przekazanie informacji o wydarzeniu

Wręczenie gościom zaproszeń na Święto Szkoły we współpracy z Radą Rodziców.

20 marca

Przed Wielkanocą

Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

Wysiew rzeżuchy i zboża do świątecznej dekoracji .

20 marca

Palmy wielkanocne

Rozwijanie zdolności manualnych uczniów we współpracy z Rodziną

Wykonanie palm wielkanocnych z ziół i suszonych kwiatów we współpracy z rodzicami i babciami.

23 marca

Święto Szkoły

Konkurs Recytatorski

im. Wandy Łyczkowskiej

Hołd Patronce szkoły poprzez prezentacje talentów uczniów i twórców literatury

Msza Święta 8.00 (udział pocztu sztandarowego – klasa VII ). Odświętny strój (t-shirt

+ biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

Uroczystość w szkole.

23 marca

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

26 – 28 marca

Kiermasz świąteczny

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości

Organizacja kiermaszu.

27 marca

Życzenia świąteczne

Formułowanie życzeń świątecznych, kultywowanie tradycji.

Przygotowanie i przekazanie życzeń świątecznych dla instytucji i osób współpracujących ze szkołą.

28 marca

Spotkanie  świąteczne

Integracja społeczności szkolnej z Rodziną ucznia

Jajo do domowego koszyka.

29 marca-

3  kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć.

31 marca

Gazetka szkolna

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły przez dziecięcych redaktorów

Wydanie gazetki szkolnej.

kwiecień

 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Popularyzowanie zasad poprawnej i estetycznej pisowni, rozbudzanie zainteresowań językiem ojczystym.

kwiecień

Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski

Doskonalenie sztuki żywego słowa

Udział uczniów kl.I-III w konkursie

 

kwiecień

XVI Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera

Sprawdzenie swoich umiejętności w sytuacji konkursowej.

Upowszechnienie twórczości Jana Gajzlera,pogłębienie znajomości literatury regionalnej, doskonalenie sztuki żywego słowa.

19 kwietnia

Spotkania klasowe 1730 oddział przedszkolny i klasy I- III; 1800- klasy IV- VII

Przekazanie informacji o postępach uczniów

Zebranie wychowawców klas z rodzicami. Możliwość indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.

20 kwietnia

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

20 kwietnia

Światowy Dzień Ziemi

Budowanie wizerunku szkoły poprzez kształtowanie przestrzeni

Porządki wiosenne wokół szkoły, wysiew nasion kwiatów, sadzenie roślin ozdobnych

24-25 kwietnia

Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich.

Identyfikowanie z wzorcami literackimi

Happening promujący czytelnictwo.

27 kwietnia

Święto Konstytucji

3 Maja

Wyrażanie radości zbiorowej z dorobku narodowego

Apel SU Odświętny strój (t-shirt + biała bluzka pod spodem, SU białe koszule i kołnierz szkolny).

30 kwietnia,

2,4 maja

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

maj

Finał Wojewódzkiego Turnieju  Badmintona Świętokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych

Popularyzacja badmintona, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Organizacja  i udział w  turnieju.

maj

Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne

Popularyzacja sportu, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.                                                                                                                 Organizacja  i udział w  turnieju.

maj

Konkurs plastyczny

Nadleśnictwa Suchedniów

Promowanie postaw ekologicznych                                                                         Udział w konkursie

1 maja

Święto Pracy

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3 maja

Święto Konstytucji

3 Maja

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

14 maja

WSO

Poinformowanie Rodziców o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na piśmie w zeszycie przedmiotowym ucznia – podpis rodzica/prawnego opiekuna.

15 maja

Dzień Matki i Ojca

Wyrażanie uczuć w formie listu prywatnego

Przygotowanie listów dla Mamy  i Taty.

18 maja

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

24 maja

Dzień Matki

Wzmacnianie szacunku dla Mamy  i Taty

Wręczenie listów  Rodzicom. Festyn rodzinny godz. 17.30

31 maja

Boże Ciało

Dzień wolny od zajęć.

czerwiec

Sympozjum Naukowe Dzieci UJK  Kielce

Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej

Występ na sympozjum naukowym

 

czerwiec

Basen – nauka pływania

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku                                                                             Wyjazd na basen do Starachowic dla grupy uczniów ( nauka pływania- zabawy            w wodzie).

czerwiec

Badminton-  Finał Wojewódzkiego Turnieju  Świętokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych

Popularyzacja badmintona, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.                                                                                                                  Organizacja  i udział w  turnieju.

 czerwiec

Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne

Popularyzacja sportu, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.                                                                                                                 Organizacja  i udział w  turnieju.

1 czerwca

Dzień Dziecka

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

5 czerwca

Plecenie wianków

Rozumienie symboliki kwiatów w tradycji

Przygotowanie wianków, udział we Mszy św. o godz. 17:00 z Rodzicami.

7 czerwca

Spotkania klasowe 1730 oddział przedszkolny i klasy I- III; 1800- klasy IV- VII

Przekazanie informacji o osiągnięciach ucznia

Poinformowanie Rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 i rocznej ocenie zachowania, potwierdzenie podpisem rodzica/prawnego opiekuna.

13 czerwca

Gazetka szkolna

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły przez dziecięcych redaktorów.

Wydanie gazetki szkolnej

15 czerwca

Gazeta Suchedniowska

Rozwijanie świadomości oświatowej środowiska lokalnego poprzez dostarczenie informacji o pracy szkoły

Przesłanie artykułu „Z życia SP Ostojów” do redakcji GS.

15 czerwca

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja roczna

21 czerwca

Korowód pamięci

Oddanie szacunku zmarłym pracownikom szkoły

Przemarsz na cmentarz parafialny, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

22 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

Podsumowanie pracy szkoły

Msza święta (udział pocztu sztandarowego – klasa VII ), uroczystość w szkole. Odświętny strój (białe koszule i kołnierz szkolny).

 

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj