Edukacja przyrodniczo - ekologiczna w SSP w Ostojowie


Wiosna to doskonała pora na poznawanie przyrody w terenie poza salą lekcyjną. Uczniowie ostojowskiej szkoły korzystając z pięknej pogody prowadzili obserwacje przyrodnicze. Wykorzystali do tego przyrządy, które szkoła otrzymała w ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ruch poszły lupy, pudełka z lupami i miarką do obserwacji  okazów. Uczniowie obserwowali m.in. owady, odłamki skał i próbki gleby.  Kompasy wykorzystali do określenia kierunków geograficznych, a niektórzy do wyznaczenia azymutu. Za pomocą specjalnego miernika z elektronicznym wyświetlaczem mierzyli prędkość wiatru i temperaturę powietrza.  Zaś uczniowie klasy II wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Konkurs ten popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie wykonywali w klasie doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, który tworzą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj