Podsumowanie modułu ECDL Start

Część uczestników Projektu zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności komputerowych ukończyła trwający  kilka miesięcy kurs ECDL Start, realizowany ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”.

Uczestnicy realizowali 4 moduły, będące tematem planowanych zajęć:

•Moduł I. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

•Moduł III. Przetwarzanie tekstów.

•Moduł VI. Grafika menadżerska i prezentacyjna.

•Moduł VII. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Kurs został zakończony egzaminem. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymali certyfikaty umiejętności honorowane w całej Europie, a także w wielu państwach pozaeuropejskich.

 Umiejętności nabyte podczas kursu były również zaprezentowane podczas

 II Sympozjum Naukowego Dzieci:

INNOWACYJNE, FASCYNUJĄCE, POŻYTECZNE,

które odbyło się 6 czerwca 2014 roku

w auli CEART-u Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK,

pod patronatem honorowym

Rektora UJK JM prof. dr hab. Jacka Semaniaka

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł

W II sesji naukowej Cudownie pożyteczne, temat W poszukiwaniu zasięgu, czyli badania bezprzewodowej sieci WiFi efekty pracy grupy zaprezentowała uczestniczka kursu uczennica klasy szóstej Natalia Wiktorowska

Gratulujemy.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj