Diecezjalne spotkanie Szkolnych Kół CaritasWolontariusze Szkolnego Koła Caritas SSP w Ostojowie uczestniczyli w Festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Caritas Diecezji Radomskiej. Impreza odbyła się w hali MOSiR przy ulicy Narutowicza w Radomiu 7 czerwca 2019r. Podziękowania na ręce opiekunów złożyli ks. Damian Drabikowski - wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej oraz p. Iwona Stępniewska - koordynator Szkolnych Kół Caritas. Na wolontariuszy czekało wiele niespodzianek m.in.: występy taneczne, konkursy z nagrodami, zabawy muzyczne, zabawy z chustą animacyjną, konkurencje sportowe, malowanie twarzy i wiele innych. Największą atrakcją tego wydarzenia był koncert Testimonium – muzycznego zespołu katolików świeckich, który poprzez śpiew zachęcał młodych do wspólnej zabawy. Na koniec każdy z uczestników otrzymał paczkę ufundowaną przez sponsora - Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialności za powierzone działania, współpracy w grupie oraz bezinteresowności i samodzielności w podejmowaniu inicjatyw.
Diecezjalne spotkanie SKC było formą podziękowania za trud włożony w pracę w wolontariacie i okazją do spotkania młodych ludzi działających w Szkolnych Kołach Caritas w różnych miejscach diecezji.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj