Architektura w pudełku

Uczniowie SSP w Ostojowie dzięki realizowanemu w szkole projektowi Architektura w pudełku na lekcjach historii sztuki co miesiąc poznają kolejne epoki w sztuce. W tym roku szkoła nawiązała współpracę z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Instytucja ta przygotowała zestawy pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji o historii architektury. Zestawy wykorzystywane są na lekcjach plastyki/ historii sztuki oraz na  historii i  języku polskim. W skład zestawów wchodzą scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy z dokładną analizą i interpretacją dzieł należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Największym zainteresowaniem uczniów cieszą się  pomoce edukacyjne: klocki, puzzle, gry, które połączą naukę z zabawą.
Ważne jest dostosowanie treści związanych z odbiorem sztuki do różnych grup wiekowych. Już najmłodsi uczniowie mają kontakt z wybranymi obiektami budowlanymi lub grupami obiektów usytuowanymi w danym miejscu i w określonym czasie (epoce). W Pudełku przygotowanym do każdej z epok: antyk, średniowiecze, renesans, barok i XIX wiek znajdują się również propozycje warsztatów oraz zajęć dodatkowych. Projekt ten rozwija myślenie twórcze uczniów oraz poprzez odpowiednio dobrane metody przygotowuje ich do uczestnictwa w kulturze i określania swojej przynależności kulturowej.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj